To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ, σ. 201
Προηγούμενο: Καταληκτική ημερομηνία 26.2.2015
Επόμενο: Αλφαβητικό Ευρετήριο
Καταληκτική ημερομηνία 26.2.2015 Αλφαβητικό Ευρετήριο
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Επισκόπηση Φορολογικού - Λογιστικού τύπου

Επισκόπηση Φορολογικού - Λογιστικού Τύπου

Ι. Λογιστική

ΕΛΠ / ΚΦΑΣ

- Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία - Μέθοδοι εντοπισμού αυτών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, Λιόλιος Απ., (Ε7 11/2014, 1327)

Γενικά θέματα

- Η αποτίμηση επιχειρήσεων με την χρήση οικονομικών δεικτών και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, Γιασίν Αν. / Μελάς Δ., (Ε7 11/2014, 1391)

ΙΙ. Φορολογία

Φορολογία Εισοδήματος

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, Κορρές Λ., (Λογιστής 11/2014, 1184)

- Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, Κοψιαύτης Αν., (Ε7 11/2014, 1333)

- Η έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, κατά τον Ν 2238/1994 , με αφορμή την με αριθμό 54/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μάλλιου Α., (ΔΦΝ 1542/2014, 1043)

- Οι παροχές σε «είδος» ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ο υπολογισμός τους υπό το καθεστώς ισχύος του Ν 4172/2013 , Μετζητάκος Απ., (ΕπιθΙΚΑ 575/2014, 1137)

ΦΠΑ

- Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ με βάση το σύστημα εισπράξεων -πληρωμών του άρθρου 39Β του Κώδικα ΦΠΑ, Ζιγκερίδης Δ., (Ε7 11/2014, 1339)

Φορολογία Ακινήτων

- Ο διοικητικός προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας του ακινήτου: Αντικειμενικές Αξίες και ΕΝΦΙΑ, Κλειώσης Χρ., (Λογιστής 11/2014, 1160)

Φορολογία Χαρτοσήμου

- Η εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν 4174/2013 , περί φοροαποφυγής, στη φορολογία χαρτοσήμου, Αδαμόπουλος Δ., (Λογιστής 10/2014, 1028)

ΙΙΙ. Εργατικά

Σύμβαση Εργασίας

- Αξιοποίηση μισθωτής εργασίας μέσω συμβάσεων έργου και συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων - Κριτήρια διάκρισης (γνωμ.), Ζερδελής Δ., (ΔΕΕ 10/2014, 930)

- Οι όροι αμοιβής και ασφάλισης των καθηγητών φροντιστηρίων, Ραπανάκης Π., (Ε7 11/2014, 1361)

- Η οριοθέτηση του ανταγωνισμού στην εξέλιξη της εργασιακής σύμβασης, Σχίζα Ελ., (ΔΕΝ 1659/2014, 1505)

΄Αδειες

- Ασθένεια - Ανυπαίτιο κώλυμα, Οικονομίδης Κ., (Ε7 11/2014, 1367)

Δικαιώματα εργαζομένων

- Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας και η πρόκληση της διαγενεακής αλληλεγγύης στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, Στάγκος Π., (ΕΕργΔ 15/2014, 977)

ΣΣΕ - ΔΑ

- Τα νέα όρια συλλογικής διαπραγμάτευσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι διαφορές με τον ιδιωτικό τομέα μετά τους μνημονιακούς νόμους (Γνωμ.), Κουκιάδης Ι. / Δοξάκης Ευ., (ΕΕργΔ 19/2014, 1233)

- «Χρόνος ισχύος των ΣΣΕ» υπό το πρίσμα του σεβασμού της συλλογικής αυτονομίας, Ληξουριώτης Ι., (ΔΕΕ 11/2014, 1009)

Μισθός - Επιδόματα

- Σχόλια και σκέψεις για τη διαιτησία με αφορμή την ΟλΣτΕ 2307/2014, Μπακόπουλος Κ., (ΕΕργΔ 14/2014, 913)

- Επιδόματα εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων, Παππάς Ε., (ΕπιθΙΚΑ 575/2014, 1151)

Απόλυση - Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας

- Η καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Λεοντάρη Μ., (Λογιστής 11/2014, 1178)

Επιθεώρηση Εργασίας

- Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ, Γαμβρούδης Β., (ΕπιθΙΚΑ 575/2014, 1146)

Γενικά θέματα

- Δικαιοδοτική αυτονομία ή δικαιοδοτική αυτοσυγκράτηση; Το άρθρο 249 ΚΠολΔ στην αναιρετική διαδικασία κατά την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, Τραυλός - Τζανετάτος Α., (ΕΕργΔ 18/2014, 1169)

- Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές, Τραυλός - Τζανετάτος Δ., (ΕπιθΕργΔ 16/2014, 1041)

ΙV. Aσφαλιστικά

ΙΚΑ

- Εργόσημο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Παπαδάκη Αν., (ΕΔΚΑ 7, 8, 9/2014, 576)

Γενικά θέματα

- Βασικά σημεία των Ν 4239/2014 , Ν 4242/2014 , Ν 4254/2014 και Ν 4281/2014 σε σχέση με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, Βαλαωρίτου Γ., (ΕΔΚΑ 7, 8, 9/2014, 543)

- Οι επιπτώσεις των «μνημονειακών παρεμβάσεων» στην κοινωνική ασφάλιση, Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Π., (ΕΔΚΑ 7, 8, 9/2014, 470)

V. Εταιρική δράση

Εταιρείες

- Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη σύσταση και λειτουργία εταιρειών, Λεοντάρης Μ., (Λογιστής 10/2014, 1035)

ΑΕ

- Η αύξηση κεφαλαίου ΑΕ με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ως αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, Αδαμόπουλος Δ., (Λογιστής 11/2014, 1156)

- Νέα πρόταση Οδηγίας για την ενίσχυση της θέσης μετόχου, τις αμοιβές μελών ΔΣ και τη διαφάνεια του ρόλου των πληρεξουσίων συμβούλων και των διαμεσολαβητών, Αλεξανδροπούλου Α., (ΔΕΕ 10/2014, 940)

- Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για τη διάλυση των αποθεματικών ανώνυμης εταιρείας, Αληφαντή Γ., (Λογιστής 11/2014, 1187)

ΕΠΕ

- H προστασία της εταιρικής μειοψηφίας σε περίπτωση μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ κατ΄ εφαρμογή της μεταβατικής διατάξεως του άρθρου 120 Ν 4072/2012 , Κατσάς Θ., (ΔΕΕ 11/2014, 1018)

Ανταγωνισμός

- Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, Μάλος Γ., (Συνήγορος 104/2014, 36)

Πτωχευτικό δίκαιο

- Η πτωχευτική αναγγελία και η τύχη της προσωπικής εγγύησης, Παϊζης Α., (ΔΕΕ 11/2014, 1040)

Χρηματοοικονομικά θέματα

- Η διασυνοριακή δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση προϊόντων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο Κοινοτικό - Ενωσιακό Δίκαιο, Δούβλης Β., (ΔΕΕ 10/2014, 916)

Τραπεζικό Δίκαιο

- The European Banking Union: a comprehensive overview of its legal framework, Gortsos Ch., (ΔΕΕ 2/2014, 197)

- Ρυθμιστική αναμόρφωση της αγοράς παραγώγων: κατανοώντας τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 ("EMIR") και τις επιπτώσεις του στα πιστωτικά ιδρύματα, Κουνάδης Γ., (ΧρηΔικ 2/2014, 226)

- Ζητήματα από την αντικατάσταση των άυλων ομολογιακών τίτλων του Δημοσίου - Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΣτΕ Ολ 1116 & 1117/2014, Λιναρίτης Ι., (ΧρηΔικ 2/2014, 212)

Γενικά θέματα

- Οι ευθύνες των διαχειριστών, Παπαβασιλείου Β., (Ε7 11/2014, 1395)

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.