To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: Εγκύκλιοι ΥΠΑΑΝ & ΙΚΑ, σ. 182
Προηγούμενο: - ΕγκΥπΟικ Δ12Α/1170320/30.12.2014 [Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων από τα ακαθάριστα έσοδα]
Επόμενο: - ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015]
- ΕγκΥπΟικ Δ12Α/1170320/30.12.2014 [Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων από τα ακαθάριστα έσοδα] - ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 [Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015]
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

- ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015 [Γ.Ε.ΜΗ. - Κατάργηση υποχρεώσεων δημοσίευσης στο ΦΕΚ]

Γ.Ε.ΜΗ. - Κατάργηση ορισμένων υποχρεώσεων δημοσίευσης στο ΦΕΚ

ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015 «Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρεώσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 2 1 του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1990 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των Διοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις, καταργείται από 1.1.2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και πραγματοποιείται είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., είτε με επιμέλεια του υπόχρεου.

Η ανωτέρω καταργούμενη υποχρέωση προβλέπεται στα άρθρα 7β και 26 του Ν 2190/1920 , στα άρθρα 8 και 8α του Ν 3190/1955 , στο άρθρο 232 του Ν 4072/2012 , στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν 3469/2006 και στα άρθρα 8, 13 και 16 του Ν 3419/2005 . Από 1.1.2015 το άρθρο 13 του Ν 3419/2005 και η περ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 3419/2005 καταργούνται.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Καθίσταται σαφές ότι σκοπός του νομοθέτη είναι ότι από την 1.1.2015 η ανάγκη για δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Στα πλαίσια λοιπόν ισχύος των παραπάνω διατάξεων, και κατόπιν επικοινωνίας με το ΥπΔιΜΗΔ και το Εθνικό Τυπογραφείο για την κατά το δυνατόν ορθότερη εφαρμογή τους και υλοποίηση της βούλησης του νομοθέτη, κρίθηκε σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι περιπτώσεις δημοσιότητας με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε αίτησης καταχώρισης. Συνεπώς διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. γεννήθηκε από την 1.1.2015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1.1.2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν 3419/2005 (βλ. και σχετικό έγγραφό μας με ΑΠ 7370/14.1.2015).

2. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε μέχρι και την 31.12.2014 θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, ακόμα και εάν η επεξεργασία αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1.12.2015. Επομένως, για τις αιτήσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων (και δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31.12.2014, η διαδικασία δημοσιότητας ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η μετονομασία του Τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» δεν αποτελεί ουσιώδη αλλαγή που να καθιστά απαγορευτική την δυνατότητα των λόγω δημοσιεύσεων. Με άλλα λόγια για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρούνται ως μη ολοκληρωμένες.

Ειδικότερα για πράξεις, στοιχεία και ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η υποχρέωση δημοσιότητας των οποίων γεννήθηκε πριν τις 20.7.2014 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, τονίζουμε ότι η υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου τέλους δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, προκειμένου να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις όπου η υποχρέωση δημοσίευσης γεννήθηκε πριν τις 30.7.2014 και η σχετική αίτηση κατατέθηκε μέχρι τις 31.12.2014, τέλος δημοσίευσης πρέπει να καταβάλλεται από τους υπόχρεους ανεξάρτητα από το πότε ολοκλήρωσε την επεξεργασία του φακέλου και προχώρησε στη δημοσίευση η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.