To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ, σ. 154
Προηγούμενο: Γ. Υπαγωγή στο νέο καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ του άρθρου 39Β από 1/10/2014
Επόμενο: Διευκρίνιση επί της απάντησης στο ερώτημα «Ασφάλιση και αμοιβή»
Γ. Υπαγωγή στο νέο καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ του άρθρου 39Β από 1/10/2014 Διευκρίνιση επί της απάντησης στο ερώτημα «Ασφάλιση και αμοιβή»
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Δ. ΦΠΑ ηλεκτρονικής υπηρεσίας από ΗΠΑ

Γυμναστήριο με έδρα την Ελλάδα αναθέτει την δημιουργία site, σε επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ.

Από τη σύμβαση των δύο, προβλέπονται κάποιες δόσεις (καταβολές).

Για κάθε δόση που καταβάλλεται, εκδίδει η αλλοδαπή επιχείρηση ένα τιμολόγιο.

Από την αλλοδαπή επιχείρηση έχει σταλεί η αίτηση «για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος & ΗΠΑ», μεταξύ των δύο και έχει εκδοθεί και έχει δοθεί η πιστοποίηση της αποφυγής διπλής φορολογίας από τις ΗΠΑ.

Αυτά έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ, μαζί με την σύμβαση, το τιμολόγιο και την δήλωση αποδοχής, και μας ζητούν να υποβληθεί έκτακτη δήλωση ΦΠΑ.

Ποια είναι η γνώμη σας, πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ;

Απάντηση:

Οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας αφορούν κατά κανόνα την φορολογία εισοδήματος ή άλλους παρόμοιους φόρους και ποτέ, ή σπανίως τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Για τον ΦΠΑ συναλλαγών με τρίτες χώρες ισχύουν οι αποφάσεις της Ε.Ε. οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο, στον ΚΝ 2859/ 2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συνιστά σύμφωνα με το νόμο, ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία. Δεδομένης της ιδιότητας του λήπτη της υπηρεσίας (υποκείμενος στον ΦΠΑ) θεωρείται ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ο τόπος της εγκατάστασής του, δηλαδή η Ελλάδα. Επιπλέον υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας.

Η διαφωνία μας με την πρόταση της ΔΟΥ έγκειται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία, αφού η απόδοση του φόρου με έκτακτη δήλωση αφορά περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών επί των οποίων δεν επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο ΦΠΑ κατά την είσοδό τους στο κοινοτικό έδαφος και όχι παροχή υπηρεσιών και ειδικά ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1-2 του άρθρου 38.

Έτσι συνοψίζοντας θεωρούμε ότι:

1. Τόπος παροχής της υπηρεσίας και επιβολής του φόρου είναι η Ελλάδα.

2. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι η Ελληνική επιχείρηση.

3. Η καταβολή του φόρου γίνεται με την δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου (τρίμηνο ή μήνας, κατά περίπτωση τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων).

4. Στην ίδια δήλωση ΦΠΑ με την οποία καταβάλλεται ο φόρος, θα ασκηθεί και το δικαίωμα έκπτωσης (διαδικασία χρεοπίστωσης) εφόσον βέβαια η επιχείρηση ασκεί φορολογητέα (για τον ΦΠΑ) δραστηριότητα.

Διευκρίνιση επί της απάντησης στο ερώτημα «Ασφάλιση και αμοιβή»

Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 2014, είχε δοθεί η απάντηση στο ερώτημα με τίτλο: «Ασφάλιση και αμοιβή», ότι αν πρόκειται για μειωμένο ωράριο, σε μερική απασχόληση (καθημερινή εργασία), για υπάλληλο, έχουμε 21 ή 22 ασφαλιστικά ημερομίσθια. Την παραπάνω άποψη στηρίξαμε στο γεγονός ότι: «η απάντησή μας είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που κατά καιρούς έχει δώσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και την πρακτική που ακολουθεί στο ζήτημα αυτό».

Ωστόσο, από τον συνάδελφο - αναγνώστη του περιοδικού κ. Β. Μπουμπουτίνη, επισημάνθηκε ότι υφίσταται Απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας (223/2012), με την οποία δικαιώνεται υπάλληλος, με σύμβαση μερικής απασχόλησης, για 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως, ακυρώνοντας την απόφαση του υποκαταστήματος ΙΚΑ Χαλκίδας, στην οποία υποστηριζόταν το αντίθετο (δηλαδή, υπολόγιζε 21 ή 22 ημέρες).

Επί του θέματος αυτού παρατηρούμε τα εξής, αφού ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για την εύστοχη επισήμανση:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 1892/1990 , όπως ισχύει, στον εργαζόμενο με σύμβαση μερικής απασχόλησης αναγνωρίζονται στην ασφάλιση, τόσες ημέρες κατά μισθοδοτική περίοδο, όσες και οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως της διάρκειας εργασίας, κατά ημέρα. Παρόλο δε που με εγκύκλιό της, η Διοίκηση του ΙΚΑ (95/1992), δέχεται τόσο την παραπάνω διάταξη, όσο και τις κατά καιρούς δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες των κατά τόπους Καταστημάτων του Ιδρύματος, δεν αναγνωρίζουν στους μερικώς απασχολουμένους περισσότερες από 21 ή 22 ημέρες εργασίας ανά μήνα. Συγκεκριμένα δε, έχει καταγραφεί περίπτωση κατά την οποία, κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διέγραψε 3 ημέρες εργασίας (από τις 25 που είχαν αναγραφεί, σε έναν μήνα) σε εργαζόμενο με μερική απασχόληση, επειδή υπολειπόταν μία (1) ώρα ανά ημέρα! (αντί 8 ώρες, η ημερήσια εργασία είχε συμφωνηθεί για 7 ώρες).

Πάντως, προτείνουμε στους συναδέλφους να μελετήσουν το «σκεπτικό» της απόφασης του παραπάνω Δικαστηρίου για να σχηματίσουν σαφή εικόνα. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή συνιστά δικαίωση του προσφεύγοντος και όχι γενίκευση. Κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να υπάρξει επίσημη θέση του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να έχουμε ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος, ιδιαίτερα στην εποχή μας όπου οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, αποτελούν επιλογή μεγάλου αριθμού εργοδοτών, λόγω της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεών τους.

Από την Επιστημονική Ομάδα του Περιοδικού

Την επιμέλεια των απαντήσεων στα ερωτήματα των συνδρομητών έχει αναλάβει η επιστημονική ομάδα του περιοδικού, η οποία αποτελείται από λογιστές - φοροτεχνικούς και δικηγόρους ειδικευμένους στο φορολογικό και εργατικό δίκαιο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.