To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 112/2015, Φεβρουάριος 2015
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σ. 110
Προηγούμενο: - Ν. Σγουρινάκης, Η εύλογη αξία
Επόμενο: - Β. Μιχελινάκης, O τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- <strong>Ν. Σγουρινάκης</strong>, Η εύλογη αξία - <strong>Β. Μιχελινάκης</strong>, O τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

- Β. Μιχελινάκης, Λογιστική επικαιρότητα... εν τάχει

Βαγγέλης Μιχελινάκης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄

Η εκλογική διαδικασία του Ιανουαρίου δεν άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην παραγωγή εγκυκλίων και αποφάσεων, κυρίως από την πλευρά του Υπ.Οικ. Όχι αδίκως βέβαια, καθώς πρόσφατες (Ε.Λ.Π.) αλλά και παλαιότερες (ΚΦΕ – Ν 4172/2013 ) νομοθετικές ρυθμίσεις εισέρχονται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Ειδικά για τον ΚΦΕ παρατηρείται σημαντικότατη καθυστέρηση στην έκδοση κρίσιμων αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη και φέτος του περυσινού τραγικού σκηνικού κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ας ελπίσουμε ότι εντός του Φεβρουαρίου και στο βαθμό βέβαια που δεν θα υπάρξουν άμεσες και σημαντικής κλίμακας νομοθετικές αλλαγές, να εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι και να προετοιμαστεί έγκαιρα ο μηχανισμός για την υποδοχή των φορολογικών δηλώσεων.

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος κατά τον μήνα που πέρασε δεν μπορούσε παρά να είναι το θέμα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Μπορεί όσον αφορά το κομμάτι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης και προετοιμασίας, αλλά όσον αφορά το κομμάτι των λογιστικών αρχείων και των τιμολογήσεων ήταν απαραίτητη η άμεση έκδοση αποφάσεων λόγω της έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από την 1/1/2015.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Η βασική εγκύκλιος εφαρμογής, η ΠΟΛ. 1003/2014 κοινοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να κρύβει αιφνιδιασμούς. Με την πολύ καλή αυτή εγκύκλιο ρυθμίστηκαν τα εξής ζητήματα:

- Το πεδίο εφαρμογής και η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων.

- Τα λογιστικά αρχεία και ο τρόπος τήρησής τους.

- Τα θέματα διακίνησης, κυρίως των αποθεμάτων και της παρακολούθησής της.

- Ο χρόνος ενημέρωσης και ο χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων.

- Τα παραστατικά πωλήσεων, το περιεχόμενο τους, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσής τους.

Επίσης σημαντική είναι η ΠΟΛ. 1002/2014 με την οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις οντοτήτων ή συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των στοιχείων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις είναι αρκετές και μας δημιουργούν την προσδοκία ότι σύντομα θα μπει ένα οριστικό τέρμα σε αυτό το αναχρονιστικό και άνευ ουσίας «κατάλοιπο» του Κ.Β.Σ.

Επίσης ως θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν και οι συμπληρωματικές ρυθμίσεις της ΠΟΛ. 1024/ 2015 με τις οποίες περιελήφθησαν στις περιπτώσεις οντοτήτων που μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι συνεταιρισμοί που συντάσσουν ισολογισμούς αλλά και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες εφόσον μετατραπούν σε απλές Ε.Ε. μέχρι την 2/3/2015. Επίσης διευκρινίστηκε ότι δεν απαιτείται η έκδοση συνοδευτικού για τη διακίνηση κενών ειδών συσκευασίας.

Ολοκληρώνοντας το κομμάτι των Ε.Λ.Π. θα πρέπει να αναφέρουμε και την ΠΟΛ. 1007/2015 Βλ. και σελ. 175 του παρόντος τεύχους. Η εγκύκλιος αυτή από τη μία μεριά ορθώς απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίων διάφορες κατηγορίες μικροπωλητών. Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε το ίδιο θετικά στην, με εξόφθαλμα προεκλογική στόχευση, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων αγροτών με ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι 1.500.000 ευρώ! Στο προοίμιο της εγκυκλίου αναφέρεται ότι κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ειδικά στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ορθό, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκεται σε συνάφεια με το όριο που τίθεται καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρός αγρότης αυτός που πραγματοποιεί έσοδα για παράδειγμα ενός ή και παραπάνω εκατομμύριου ευρώ.

Φορολογία εισοδήματος

Εν αναμονή των «μεγάλων» εγκυκλίων που αφορούν το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, υποδεχτήκαμε κάποιες ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων. Συγκεκριμένα με την Δ12/1006031/19.1.2015 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. έγινε δεκτό ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί προέκταση της αντίστοιχης ΕγκΥπΟικ Δ12Α/1170320/30.12.2014 που αφορούσε αποκλειστικά τους δικηγόρους βλ. και σελ. 180 του παρόντος τεύχους.

Επίσης με την υπ' αριθμ. Δ12/1168638/18.12.2014 απόφαση έγινε δεκτό ότι η παροχή της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα για παιδιά εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών ή μελών της διοίκησης ιδιωτικού σχολείου εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης και συνεπώς δεν θεωρείται παροχή σε είδος για τους δικαιούχους.

Θέματα λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ.

Στην ηλεκτρονική εποχή φαίνεται να εισέρχεται οριστικά και το Γ.Ε.ΜΗ. Έτσι με το υπ΄αριθμ. 77375/24.12.2014 έγγραφο του ΥπΑΑΝ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946 /2014 ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Παράλληλα όμως είχαμε και την έκδοση της Κ.Υ.Α. 79752/ 30.12.2014 με την οποία καθορίζεται το ύψος των ανταποδοτικών τελών που θα υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. Στα ήδη γνωστά τέλη καταχωρίσεων, πιστοποιητικών κλπ. των 5-10 ευρώ, προστίθεται το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας το οποίο κυμαίνεται από 20-320 ευρώ ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Προφανώς αυτό είναι το αντίτιμο που απαιτείται για να διατηρηθούν εν ζωή τα επιμελητήρια, μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων σε αυτά, η οποία ισχύει από την 1/1/2015.

Λοιπά θέματα φορολογίας

Από τα υπόλοιπα θέματα φορολογίας ξεχωρίσαμε τα εξής ζητήματα:

- Την ΠΟΛ. 1017/2015 με την οποία δίνεται μία ακόμα παράταση στην υποβολή για διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών που αφορά και τα τέσσερα τρίμηνα του 2014. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 2/3/2015. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. Προφανώς και δεδομένου του ανορθόδοξου και εντελώς πρόχειρου τρόπου με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί από το ξεκίνημά του το ζήτημα των καταστάσεων αυτών, κανείς δεν παίρνει όρκο ότι τελικά αυτές θα είναι όντως οι καταληκτικές ημερομηνίες.

- Την ΠΟΛ. 1005/2015 με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του άρθρου 91 του Ν 4316/2014 με το οποίο επιμηκύνεται από 20 σε 30 ημέρες ο χρόνος για την έκδοση απόφασης επί αιτήματος αναστολής πληρωμής σε περιπτώσεις ενδικοφανούς προσφυγής, από την υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης. Αντίστοιχα παρατείνεται και ο χρόνος έκδοσης απόφασης επί της ίδιας της ενδικοφανούς προσφυγής από τις 60 στις 90 ημέρες.

- Την ΠΟΛ. 1006/2015 με την οποία θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα ή εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

- Την ΠΟΛ. 1004/2015 βλ. και σελ. 176 του παρόντος τεύχους με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Κ.Φ.Δ. για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό.

Ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε ότι με την Αρ. Πρωτ. 2640/715/2015 απόφαση του Υπ. Εργασίας ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (στοιχείων ετησίων αδειών) η 28/2/2015.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.