ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τίτλος: ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει μετά τους Ν 3604/2007, 3756/2009, 3763/2009, 3873/2010 και 3884/2010
Επιμέλεια: Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών - Περιεχόμενα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.