Η υποβολή των καταστάσεων των ΑΕ στις Νομαρχίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Έως 30.4.2011 Εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών ? ισολογισμών. Υπογραφή τους από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.
Έως 10.6.2011 Συνεδρίαση του ΔΣ για έγκριση έκθεσης διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, απόφαση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την 30.6.2009 και πρόσκληση προς τους μετόχους.
Έως 10.6.2011 Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σε πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα. Έκδοση διπλότυπου είσπραξης και ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΦΕΚ. Έκδοση διπλοτύπου είσπραξης και ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ.
Έως 10.6.2011 Υποβολή των στοιχείων στη Νομαρχία.
Την 30.6.2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Έως 20.7.2011 Έκδοση διπλότυπου είσπραξης και ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευση της εκλογής ελεγκτών στο ΦΕΚ. Υποβολή στοιχείων στη Νομαρχία.
Μετά τις 20.7.2011 Παρακολούθηση της πορείας των δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ, ώστε να ληφθούν τα σχετικά φύλλα, μόλις γίνουν οι δημοσιεύσεις (η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνει μέσα από το site του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.