Καταγγελία συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Α/Α Ενέργειες Υποθετικές
ημερομηνίες
Τσεκ με V
1. Πρόσληψη και ασφάλιση εργαζομένου. 1.7.2003
2. Παράδοση έγγραφης καταγγελίας υπογεγραμμένης από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. μετά από 8 χρόνια, συμπληρωμένα). 1.9.2011
3α. ( Έκτακτη καταγγελία) Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αναλόγως της προϋπηρεσίας. Αποζημίωση πέντε μισθών, αν είναι υπάλληλος, ή τριάντα ημερομισθίων αν είναι εργατοτεχνίτης. 1.9.2011
3β. (Τακτική καταγγελία) Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης κατά 50% για τον υπάλληλο (ήτοι 2 1/2 μισθούς). 1.12.2011
4. Δημόσια Κατάθεση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της αποζημίωσης. Μέχρι 5.9.2009 (3α) 5.2.2010 (3β)
5. Αναγγελία στον ΟΑΕΔ (εντός 8 ημερών). Μέχρι 9.9.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.