19 Μαρτίου 2020

Α.1038/17.3.2020

Τροποποίηση της Α.1099/2019 Απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό  του ηλεκτρονικού τρόπου 
υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής  εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α  του ν.4172/2013 που 
παρακρατούνται στο εισόδημα  από  μισθωτή εργασία και 
συντάξεις.
Συνημμένα:
A_1038_17_3_2020.pdf 394.42 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.