19 Μαρτίου 2020

ΕγκΥΠΕΚΑΑ.Φ.40021.οικ10597.487.11.3.2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4670/2020 σχετικά με τη 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για 
παροχές σε είδος από 1-1-2020 και εφεξής.
Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F_40021_oik10597_487_11_3_2020.pdf 354.3 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.