19 Μαρτίου 2020

ΕγκΥΠΕΚΑΑ.Δ.15/Δ/οικ12565/311/16.3.2020

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με 
εργόσημο  –  Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α΄ 
43)
Συνημμένα:
EgkYPEKAA_D_15_D_oik12565_311_16_3_2020.pdf 306.88 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.