19 Μαρτίου 2020

ΕγκΚΕΑΟ/9/10.3.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (Φ ΕΚ Α ' 201) περί 
αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Συνημμένα:
EgkKEAO_9_10_3_2020.pdf 250.16 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.