19 Μαρτίου 2020

Ε.2029/11.3.2020

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από 
τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) και 
των οριζόμενων στην περίπτωση Δ΄ του όρου 12 των  εγκριτικών πράξεων 
νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων  βάσει του άρθρου 13 
του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α΄ 317)
Συνημμένα:
E_2029_11_3_2020.pdf 472.76 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.