10 Ιουλίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ ΔΙΕΣΦΜΜ/647/823855/5.7.2019

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).
ΣΧΕΤ: α) Η αριθ.17/2017 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
β) Η αριθ. Δ.15/Δ’/οικ.61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ.

Συνημμένα:
EgkEFKA_DIESFMM_647_823855_5_7_2019.pdf 283.94 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.