25 Ιουνίου 2019

Ε.2109/13.6.2019

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β "ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικηρή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών

Συνημμένα:
E_2109_13_6_2019.pdf 565.75 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.