25 Ιουνίου 2019

EγκΥΠΕΚΑΑ Φ10141/οικ27170/719/18.6.2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 129 του ν.4611/2019.
Σχετ: Το αριθ. Φ.10141/οικ.22826/607/30.05.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F10141_oik27170_719_18_6_2019.pdf 154.84 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.