25 Ιουνίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ 32/12.6.2019

«Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ. Α.Ε.)»
ΣΧΕΤ.:
1. Το άρθρο 22 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/ τ. Α΄/2018) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του
Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/2019)
2. Η υπ’ αριθμ. οικ.23610/438/24-5-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1871/τ.Β΄/2019)

Συνημμένα:
EgkEFKA_32_12_6_2019.pdf 1.01 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.