25 Ιουνίου 2019

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ27361/860/19.6.2019

«Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο θέαμα-ακρόαμα».
Σχετ.: Η αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 εγκύκλιος

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F80000_oik27361_860_19_6_2019.pdf 333.31 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.