3 Ιουνίου 2019

EγκΥΠΕΚΑΑ Φ40021/οικ22520/1578/23.5.2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4611/2019 (Α’73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020
Σχετ.: Το αρ. Φ.40021/οικ.9491/737/28-2-2019 (ΑΔΑ: 66ΚΧ465Θ1Ω-Ο3Ο) έγγραφό μας

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F40021_oik22520_1578_23_5_2019.pdf 395.64 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.