3 Ιουνίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ 27/27.5.2019

α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)»
β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.

ΣΧΕΤ.: το με αρ. πρωτ. α)Φ40021/1915/159/21-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β) η 20/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
γ) το με αρ. πρωτ. 260009/28-2-2019 έγγραφό μας.

Συνημμένα:
EgkEFKA_27_27_5_2019.pdf 302.51 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.