3 Ιουνίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ 26/24.5.2019

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018
ΣΧΕΤ: α. Το άρθρο 4 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018)
β. Τα υπ’ αριθμ. Φ.10141/50289/1369/9-10-2018 και Φ.10141/62521/1731/29-1-2019 και Φ.10141/16067/419/12-4-2019 έγγραφα του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.
γ.Την υπ’ αριθμ. 48/2018 Εγκύκλιο ΕΦΚΑ και το υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220/26-11-2018 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών ΕΦΚΑ

Συνημμένα:
EgkEFKA_26_24_5_2019.pdf 926.44 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.