3 Ιουνίου 2019

ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ40021/οικ22540/1579/23.5.2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4611/2019 (Α’73)

Συνημμένα:
EgkYPEKAA_F40021_oik22540_1579_23_5_2019.pdf 383.93 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.