9 Απριλίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ 17/3.4.2019

Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων
ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Ν.4430/31-10-2016 (Α’ 205)
β) Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4554/18-7-2018 (Α’130)

Συνημμένα:
EgkEFKA_17_3_4_2019.pdf 167.32 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.