14 Μαρτίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ ΔΑΣΦ176/293946/2019

«Aναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών»
Σχετικά : 1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ91/τ.Α΄/2018)
2. Το υπ’ αριθμ. 43237/18/15-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
3. Τα υπ’ αριθμ. Δ.ΑΣΦ.468/853514/12-6-2017 και Δ.ΑΣΦ.632/994334/12-7-2017 έγγραφά μας

Συνημμένα:
EgkEFKA_DASF176_293946_2019a.pdf 946.23 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.