12 Φεβρουαρίου 2019

ΕγκΕΦΚΑ 5/6.2.2019

Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ
Σχετ.: α) οι διατάξεις των άρθρων 36 παρ.8, 41 & 44 του ν.4387/16 (Α΄85)
β) το αρ.πρωτ. Φ.80000/ οικ.34136/ 2065/ 17-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α.
γ) η αρ.20/2018 εγκύκλιος της Δ/νσης Βασικών Παροχών σε Χρήμα

Συνημμένα:
EgkEFKA_5_6_2_2019.pdf 353.53 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.