5 Φεβρουαρίου 2019

YA 4595/Δ1/1613/4.2.2019

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
Εισαγωγή μεταβατικής ρύθμισης στην 8983/18.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ 5995 Β΄/31.12.2018) ειδικά για το αντίτιμο εισόδου της περιόδου 1.4.2019 - 31.10.2019.

Συνημμένα:
YA_4595_D1_1613_4_2_2019.pdf 110.69 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.