4 Ιανουαρίου 2012

Αντικειμενική δαπάνη για διατηρητέα κτήρια

Θα μπορούσα να μάθω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση όσο αναφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα διατηρητέα κτήρια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2238/1994  (Κ.Φ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.3842/2010 (Σχετ.εγκ.ΠΟΛ. 1135/4-10-2010) και στη συνέχεια συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28, του Ν. 3986/2011 (ισχύς από 1/1/2011) , το εισόδημα προσδιορίζεται, κατ εξαίρεση  αντικειμενικά, με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α’ έως Ζ’ (πηγές εισοδημάτων).
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων αντικειμενικών δαπανών, και ο προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για ιδιοκατοικημένη  ή μισθούμενη ή δωρεάν  παραχωρούμενη κύρια κατοικία, καθώς και μιας ή περισσοτέρων δευτερευουσών κατοικιών.
 
Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ιδίου Νόμου (ΚΦΕ), που αναφέρεται στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσίων, δεν συμπεριλαμβάνεται σχετική ρύθμιση ή εξαίρεση για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, προκειμένου για  ιδιοκατοικημένη  ή μισθούμενη ή δωρεάν  παραχωρούμενη κύρια (ή δευτερεύουσα) κατοικία, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα. Κατά συνέπεια προσδιορίζεται εισόδημα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και για τα υπαγόμενα ακίνητα του Ν. 3028/2002, «Περί Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»  (άρθρα 6 και 16), καθώς και του  Ν. 1577/85, «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει, (άρθρο 4).
 
Σημειώνουμε  ότι,  στο έντυπο Ε1  («Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2011», πίνακας Ε περιπτώσεις 7 και 8), προστέθηκαν νέοι κωδικοί 131 & 132 με τίτλο «Ακαθάριστο εισόδημα ανακατασκευασμένων διατηρητέων (περ. 1α, 1β, 3α και 3β)», καθώς  και νέοι κωδικοί 133 & 134 με τίτλο «Ακαθάριστο εισόδημα ανακατασκευασμένων διατηρητέων (περ. 1γ, 1ε και 3γ)», που όμως αφορούν πραγματικά εισοδήματα μόνο των ανακατασκευασμένων διατηρητέων οικοδομών που ιδιοχρησιμοποιούνται ή μισθώνονται η παραχωρούνται δωρεάν. Η  πρώτη περίπτωση (Κωδ. 131, 132)  αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλίνες, ενώ η δεύτερη περίπτωση (Κωδ. 133, 134) αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως  γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανοστάσια, ή οικοδομές για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
4.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.