19 Δεκεμβρίου 2011

Παροχή χρηματικών βραβείων από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό

Ίδρυμα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό. Ο σκοπός του ιδρύματος είναι να δίδει κάθε χρόνο σε 20 αριστούχους μαθητές γυμνάσιου και λυκείου και σε άπορες κορασίδες χρηματικά ποσά μέχρι 300 ευρώ στον καθένα. Πως γίνεται μέσω ΚΒΣ η όλη λογιστική διαδικασία. Πως πληρώνονται οι μαθητές και οι άπορες κορασίδες. Τι εγγραφές κάνω στα βιβλία του ιδρύματος. Τελικά πως να χειριστώ λογιστικά την όλη διαδικασία. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατά κανόνα, τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι το ίδρυμα, εφόσον δεν ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (παρ. 1, του άρθρου 2 του ΚΒΣ), δεν θεωρούνται επιτηδευματίες κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του ΚΒΣ. Συνεπώς, δεν υποχρεούνται σε τήρηση των σχετικών φορολογικών βιβλίων (λ.χ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων)  που προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΒΣ για τους άλλους επιτηδευματίες.Ωστόσο, υποχρεούνται στην λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων  του ΚΒΣ (παρ. 3, του άρθρου 2). 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, η καταβολή χρηματικών βραβείων στους μαθητές ή στους απόρους, θα γίνεται με την έκδοση απόδειξης πληρωμής επί της οποίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
α)  Ημερομηνία, 
β)  Ονοματεπώνυμο και υπογραφή δικαιούχου του βραβείου και 
γ)  Ποσό που καταβάλλεται.
 
Η ως άνω απόδειξη αποτελεί και το δικαιολογητικό, βάσει του οποίου θα γίνεται και η σχετική καταχώριση στο βιβλίο Ταμείου του ιδρύματος (του Πρωτοδικείου).
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε τις διατάξεις της περ. βα, της παρ. 1, του άρθρου 43 του ΚΝ 2961/2001 (Κώδικας Δωρεών, Κληρονομιών κ.λπ.), βάσει των οποίων απαλλάσσονται από φόρο δωρεάς: «…οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς».
19.12.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.