24 Οκτωβρίου 2011

Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, μετακύλιση δαπανών στον πελάτη

Εταιρεία πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε κύπριο πελάτη Για τις ανάγκες παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, έχει προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις στα μηχανήματά της (τεχν. εργασίες και αγορά υλικών-τσοκς καλουπιών) για να εξυπηρετήσει ιδιαιτερότητες (π.χ λογότυπος) στα παραγόμενα προϊόντα που προορίζονται για τον συγκεκριμένο πελάτη. Η συμφωνία προβλέπει ότι το κόστος μετατροπής επιβαρύνει τον πελάτη.
Ερώτηση
α) Η παραπάνω χρέωση θα θεωρηθεί πώληση αγαθών με τόπο παράδοσης τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή παροχή υπηρεσιών;
β) Η συναλλαγή θεωρείται ενδοκοινοτική;
γ) Ποιός ο χειρισμός του ΦΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η άποψή μας είναι ότι η χρέωση των μετατροπών στα μηχανήματα της εταιρείας σας στον πελάτη σας δεν μπορεί να θεωρηθεί πώληση πράγματος, αφού δεν πληρούνται οι εννοιολογικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή παράδοση αγαθών.
Η μία επιλογή για την χρέωση των δαπανών σας στον πελάτη είναι να περιληφθούν αυτές στην τιμή των προϊόντων τα οποία πρόκειται να πωληθούν, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ο ενδεδειγμένος χειρισμός αφού η τιμή πώλησης ενός προϊόντος διαμορφώνεται ως το άθροισμα του κόστους παραγωγής του συν το περιθώριο κέρδους. Οι μετατροπές που περιγράφετε εφόσον αφορούν μόνο τα συγκεκριμένα προϊόντα, βαρύνουν το κόστος αυτών και με αυτή την έννοια μπορούν και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής και στη συνέχεια στην τιμή πώλησης αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο χειρισμός του ΦΠΑ είναι ενιαίος για την πώληση των προϊόντων η οποία θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, φορολογητέα εκτός Ελλάδος (κωδ.309 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) και γεννά υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (VIES) και δήλωσης INTRASTAT αποστολών (εφόσον η επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό κατώφλι του έτους 2011).
Κατά την δεύτερη επιλογή, τα έξοδα μετατροπής είναι δυνατόν να χρεωθούν σε διακεκριμένο τιμολόγιο, αυτό σύμφωνα με τα όσα αναφέρουμε εισαγωγικά δεν μπορεί παρά να είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Όσον αφορά τον ΦΠΑ η υπηρεσία αυτή συνιστά ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας, φορολογητέα εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το γενικό κανόνα της παρ.2 του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ. Η αξία του ξεχωριστού αυτού τιμολογίου θα αναγραφεί στον κωδικό 308 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα περιληφθεί επίσης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων και παροχών υπηρεσιών ως παρεχόμενη υπηρεσία.
24.10.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.