7 Οκτωβρίου 2011

Συμβάσεις εργασίας

1. Πόσές συνεχόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να υπογραφούν μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός εργαζόμενου και πόση χρονική διάρκεια μπορεί να έχει η σύμβαση ορισμένου χρόνου συνολικά, μετά τα νέα μέτρα (ήταν 3 συνεχόμενες συμβάσεις με μέγιστο χρόνο το 1 έτος); 2. Πόση διάρκεια έχει η προστασία μητρότητας, με τα νέα μέτρα (ήταν 12 μήνες); 3. Μήπως έχετε κάποια πληροφορία για τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1) Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3986/2011 προκύπτει ότι : Μπορούν να υπογραφούν μέχρι 3 συνεχόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον : α) η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορσιμένου χρόνου δεν υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη, άλλως τεκμαίρεται ότι είναι αορίστου χρόνου και ότι οι συμβάσεις καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες , σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω νόμου και β) παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 3986/2011εφόσον μεταξύ των διαδοχικών συμβάσεων δεν μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/84 «απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία».
Με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 3896/2010, η ανωτέρω απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας επεκτείνεται για τρεις επιπλέον μήνες και φθάνει συνολικά τους δέκα πέντε έπειτα από την ημερομηνία τοκετού, προκειμένου για τις εργαζόμενες οι οποίες κάνουν χρήση της ειδικής άδειας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008. Πλέον,  με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 5-8-2011) η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 άλλαξε και η προστασία της μητρότητας ανέρχεται στο χρονικό διάστημα των 18 μηνών μετά τον τοκετό.
3) Μάλλον αιφνιδιαστικά, καθώς όλοι περιμέναμε να μάθουμε πότε θα ήταν έτοιμο το πρόγραμμα και ποια θα ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων που αναφέρετε, το Υπ.Οικ. αποφάσισε και κοινοποίησε με την ΠΟΛ. 1201/26.09.2011 την ματαίωση της υποβολής των εν λόγω καταστάσεων για τη φετινή χρονιά.
7.10.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.