23 Σεπτεμβρίου 2011

Καταχώριση των παραστατικών αγορών ειδών, που προσφέρονται από ξενοδοχείο

Θα θέλαμε να μάθουμε πώς ένα ξενοδοχείο με βιβλία Β΄ κατηγορίας εμφανίζει τις αγορές που κάνει για τα πρωινά του, τα οποία περιλαμβάνονται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδει, και αν πρέπει να απογράφει τα εμπορεύματα αυτά. Εάν δεν θεωρούνται αγορές εμπορευμάτων τα υλικά για την παρασκευή των πρωινών τι είδους έξοδο είναι με βάση το λογιστικό σχέδιο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην προκειμένη περίπτωση, τα παραστατικά αγορών των παραπάνω ειδών θα πρέπει να καταχωρίζονται στις δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, αφού αποτελούν μέρος του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας (φορολογητέα στον ΦΠΑ δραστηριότητα), λχ διανυκτέρευση τριών ημερών με πρωινό. Συνεπώς, εδώ μπορεί να  χρησιμοποιούνται οι σχετικοί λογ. της ομάδας 6 του ΕΓΛΣ.
Ωστόσο, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να επιλέξει την παρακολούθηση των αγαθών αυτών, ως αποθέματα, σε λογ. της ομάδας 2 (λ.χ. στον 25 - Αναλώσιμα υλικά), ενσωματώνοντας την αξία τους στο κόστος πωληθέντων (στην ουσία κόστος «παρεχόμενων υπηρεσιών»). Στην περίπτωση αυτή, επειδή τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας, θα πρέπει να διενεργηθεί κανονικά απογραφή, στο τέλος της χρήσης.
Η ως άνω επιλογή μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο κατάλληλη για την επιχείρηση, εφόσον  το κόστος των εν λόγω υλικών είναι μεγάλο, οπότε, εξ αιτίας αυτού, δημιουργούνται αποθέματα σχετικά σημαντικής αξίας στο τέλος της χρήσης.
Αν τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας, υπάρχει η ευχέρεια να συντάσσεται απογραφή προαιρετικά,  δεδομένου ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την διενέργεια απογραφής, όταν τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, (Πολ 1134/2004), ή να υπολογίζεται το 10% των αγορών της προηγούμενης, ως αρχικό απόθεμα και το 10% των αγορών της κλειόμενης χρήσης, ως τελικό απόθεμα, για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος,
Συνεπώς, ο τρόπος καταχώρισης  και γενικά η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της αξίας των συνοδευτικών, της παρεχόμενης υπηρεσίας, ειδών, είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Η σχετική απόφαση όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με πραγματικά κριτήρια όπως προαναφέραμε.
23.9.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.