9 Σεπτεμβρίου 2011

Δάνεια της ΑΕ προς μέλη της διοίκησης

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΘΕΛΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΗ,ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ "ΔΑΝΕΙΟ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 33, του Ν. 3604/2007), δάνεια της ΑΕ προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή προς τα πρόσωπα που ασκούν τον έλεγχο επί της εταιρείας, καθώς και προς τους συζύγους, ή τους συγγενείς των προσώπων αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, είναι απολύτως άκυρα.
Επί πλέον, η ως άνω απαγορευτική διάταξη ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο ελέγχονται  από τους ανωτέρω. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ενδέχεται στο καταστατικό της εταιρείας, να έχουν ορισθεί περαιτέρω περιορισμοί στο ζήτημα αυτό.
Η απαγόρευση ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο, ή την παροχή εγγυήσεων, ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι επειδή η ως άνω διάταξη δεν είναι φορολογική, αλλά προέρχεται από διοικητικό νόμο (ΚΝ 2190/1920), υπάγεται στις κυρώσεις της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας). Ο φορολογικός ελεγκτής (Υπουργείο Οικονομικών), όταν θα επιφορτισθεί με τον έλεγχο τέτοιων περιπτώσεων, θα «φροντίσει» να καταλογίσει τα προβλεπόμενα από τον Φορολογικό Νόμο. Αυτά είναι η τυχόν ύπαρξη τόκων, για την φορολόγηση του εισοδήματος από αυτούς (κινητές αξίες), ενδεχόμενη υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και ο υπολογισμός χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων.
Κατά την άποψή μας, θα ήταν πλέον νόμιμο να αποφασισθεί η καταβολή προμερίσματος, στο πλαίσιο της προοπτικής θετικών αποτελεσμάτων (κερδών).
9.9.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.