2 Αυγούστου 2011

Ασφάλιση σερβιτόρων

Εποχική επιχείρηση (καφετέρια) διάθεσης παγωτών-γλυκισμάτων- ροφημάτων προσλαμβάνει υπαλλήλους για σέρβις-μπουφέ. Ποιο είναι το ταμείο ασφάλισης; Υπάρχει υποχρέωση για επικουρικό ταμείο; Η ειδικότητα των υπαλλήλων σαν μπουφετζής ή σερβιτόρος ενέχει άλλες υποχρεώσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι υπάλληλοι του ερωτήματος λόγω της εξαρτημένης εργασίας που παρέχουν υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η ιδιαιτερότητα της εργασίας τους κυρίως των σερβιτόρων, έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως αμείβονται με κάποιο χαμηλό μισθό στον οποίο προστίθενται τα νόμιμα φιλοδωρήματα που εισπράττει το κατάστημα από τους σερβιριζόμενους πελάτες. Για το λόγο αυτό στα επαγγέλματα αυτά, όπως και σε μια σειρά άλλα παρεμφερή επαγγέλματα (όπως π.χ. κομμωτές κλπ.) το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ κατατάσσει τους εργαζόμενους σε ασφαλιστικές κλάσεις στις οποίες ασφαλιστικές κλάσεις αντιστοιχούν τεκμαρτά ημερομίσθια που αποφασίζει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα οποία αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος σε ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού αύξησης των συντάξεων. Από το έτος 2008 έως σήμερα τα τεκμαρτά ημερομίσθια δεν έχουν αυξηθεί και σύμφωνα με την εγκύκλιο 10/2011 του  Ιδρύματος θα ισχύσουν και για το 2011 τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές κλάσεις που είχαν προσδιοριστεί στην εγκύκλιο 31/2008.
Με την παραπάνω απόφαση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε καταστήματα όπως η καφετέρια (χωρίς ζωντανή ή στερεοφωνική μουσική, όπως τα κλαμπ) κατατάσσονται:
• Οι αρχισερβιτόροι και οι μαιτρ στην 17η ασφαλιστική κλάση στην οποία αντιστοιχεί τεκμαρτό ημερομίσθιο 57,83 € από την 1/10/2008.
• Οι σερβιτόροι και οι μπάρμαν στην 15η ασφαλιστική κλάση στην οποία αντιστοιχεί τεκμαρτό ημερομίσθιο 51,11 €.
• Οι βοηθοί σερβιτόρων και μπάρμαν στην 13η ασφαλιστική κλάση  στην οποία αντιστοιχεί τεκμαρτό ημερομίσθιο 44,06 € και
• Οι ντισκ-τζόκεϊ στην 14η ασφαλιστική κλάση  στην οποία αντιστοιχεί τεκμαρτό ημερομίσθιο 47,82 €.
Διαφορετική περίπτωση είναι οι εργαζόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων οι οποίοι αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στην κλαδική Σ.Σ.Ε. («προσωπικού τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας»). Στην περίπτωση αυτή τα ασφάλιστρα υπολογίζονται επί του πραγματικού μισθού και όχι επί των τεκμαρτών ημερομισθίων.
Τέλος στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κλπ., όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, ασφαλίζονται μόνο επί των σταθερών αυτών αποδοχών (όχι και επί των ποσοστών, φιλοδωρημάτων). Σε διαφορετική περίπτωση ασφαλίζονται επί των τεκμαρτών αποδοχών.
Σημειώνεται ότι το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης. Π.χ. για σερβιτόρο αμειβόμενο με ποσοστά ο οποίος εργάζεται 4 ώρες ημερησίως ισχύει το τεκμαρτό ημερομίσθιο των 51,11 €.
Τέλος το επικουρικό ταμείο των παραπάνω εργαζόμενων είναι το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα δε πακέτα κάλυψης για τους σερβιτόρους είναι μικτά βαρέα – ΕΤΕΑΜ (ΚΠΚ 105) για δε τους βοηθούς σερβιτόρου και τους μπάρμαν μικτά – ΕΤΕΑΜ (ΚΠΚ 101).
2.8.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.