28 Απριλίου 2011

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού προς ιδιώτη ιατρό

Ιδιωτική κλινική επρόκειτο να χαρίσει εξεταστικό κρεβάτι σε ιατρό που επρόκειτο να αναλάβω την τήρηση των βιβλίων του β΄ κατηγορίας. Α) Μπορεί ο ιατρός αν θέλει να δηλώσει ότι το εξεταστικό κρεβάτι το αγόρασε από ιδιώτη; (τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη;) Σε έλεγχο μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Β) Αν μέσω της ιδιωτικής κλινικής του το χαρίσουν πώς θα το εμφανίσω λογιστικά στα βιβλία αυτό; Ή μήπως να του εκδώσει η κλινική ένα ενδεικτικό ποσό για να μην έχει πρόβλημα στα βιβλία του. Σε κάθε περίπτωση τι παραστατικό και από ποιόν πρέπει να εκδοθεί ; Τι προτείνετε τον α) ή β) τρόπο; Για τους ιατρούς ότι αφορά ΚΒΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κ.λπ. ποια άρθρα και Νόμους να διαβάσω που τους αφορούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α) Στην περίπτωση που ιδιωτική κλινική προβαίνει σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού θα πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής προς τον γιατρό που λαμβάνει το δωρεάν παρεχόμενο αγαθό. Ως τόπος αποστολής θα αναγραφεί η διεύθυνση εγκατάστασης του ιδιώτη γιατρού. Στο στοιχείο αυτό, επίσης, ως σκοπός αποστολής θα αναγραφεί η λέξη «ΔΩΡΕΑ». Τονίζεται ότι κάθε δωρεά υπόκειται σε φόρο κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85-90 του Ν 2961/2001. Η σχετική δήλωση φόρου υποβάλλεται από τον δωρεοδόχο - γιατρό στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν την αποδοχή της δωρεάς. Επιπλέον, αναφέρουμε ότι αντί της δωρεάς, η κλινική μπορεί να μεταβιβάσει (δηλαδή να πωλήσει) το εν λόγω πάγιο προς τον γιατρό με την έκδοση τιμολογίου – δελτίου αποστολής ή ακόμη και να συνάψει σύμβαση χρησιδανείου (άρθρα 810-821 του ΑΚ), με αυτόν. Στην τελευταία περίπτωση η κυριότητα του μηχανήματος παραμένει στην κλινική πλην όμως ο γιατρός αποκτά νομίμως τη χρήση αυτού, δίχως την καταβολή ανταλλάγματος (σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση του χρησιδανείου βλ. Πολ. 1056/2007). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση για την αποστολή του μηχανήματος από την κλινική στην έδρα του ιδιώτη γιατρού είναι απαραίτητη η έκδοση δελτίου αποστολής. Η αγορά ιατρικού μηχανήματος από ιδιώτη με την έκδοση τιμολογίου αγοράς μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες σε ενδεχόμενο έλεγχο σχετικά με την ιδιότητα του προσώπου που πώλησε το μηχάνημα, καθώς και την πραγματική φύση της συναλλαγής (με ποιο τρόπο απέκτησε το μηχάνημα ο ιδιώτης, μήπως ασκεί άτυπα εμπορική δραστηριότητα, κ.λπ., ή πρόκειται για γιατρό που έκανε διακοπή εργασιών πρόσφατα; κ.λπ.).
Β) Το επάγγελμα του ιατρού κατατάσσεται στα λεγόμενα «ελευθέρια επαγγέλματα» του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Το φορολογητέο εισόδημα των ιατρών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ΚΦΕ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, κυρίως μετά την ψήφιση του Ν.3842/2010, το γεγονός της καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οπότε θα διαπιστώσετε ότι το άρθρο 49, παραπέμπει στις εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 31 του ΚΦΕ.  Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας θεωρούνται πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (άρα ο γιατρός, ελεύθερος επαγγελματίας δεν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά ούτε δικαιούται την επιστροφή του φόρου αυτού). Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την αγορά (πρωτογενώς) των παγίων, προστίθεται στην αρχική αξία κτήσης τους και υφίσταται κανονικά απόσβεση. Κατά την ίδια έννοια, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες, προστίθεται σε αυτές και μεταφέρεται στα έξοδα. Απεναντίας, οι ιατρικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας θεωρούνται πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, για τους σκοπούς του κώδικα του ΦΠΑ (βλ. Πολ. 1100/2010), οπότε έχουμε κανονική διαχείριση του φόρου, όπως και στις λοιπές επιχειρήσεις.
Τέλος σε ότι αφορά την σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τα άρθρα 10 (πρόσθετα βιβλία) και 13 (ΑΠΥ), του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), καθώς και τα άρθρα 48, 49 και 31 του ΚΦΕ (ενδεικτικά).
28.4.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.