14 Απριλίου 2011

Μέρισμα δικηγόρων

Το μέρισμα που λαμβάνουν οι δικηγόροι από τους οικείους δικηγορικούς Συλλόγους, περιλαμβάνεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ δ΄ τριμήνου 2010 ή όχι; Αν περιλαμβάνεται, αναγράφεται μόνο το ποσό του β΄ εξαμήνου 2010 ή ολόκληρο το μέρισμα για το 2010; Το ποσό του μερίσματος (β΄ εξαμήνου ή ολοκλήρου του έτους) αναγράφεται στον κωδ. 309 ή 310 (οπότε πρέπει να υπολογισθεί pro-rata για το ΦΠΑ των παγίων και κοινών δαπανών) της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης που εξέδωσε τελικά το Υπ.Οικ. για το μέρισμα των δικηγόρων παρ’ όλο που βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ αποφάσισαν κατ’ εξαίρεση και λόγω του γεγονότος ότι θα καταχωρίζεται στα βιβλία να ισχύσουν τα εξής:
Στην εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ θα αναγραφεί, μόνο το μέρισμα του Β εξαμήνου, στα πεδία 611 και 613. Με την αναγραφή του και στον κωδικό 613 τεκμαίρεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση δημιουργίας pro-rata.
Κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για την εκκαθαριστική δήλωση και για λόγους  συμφωνίας της με τις  υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις του έτους, θα πρέπει να αναγραφεί και στον κωδ. 310 της περιοδικής δήλωσης του Δ τριμήνου.
Στην περίπτωση που δεν είχε αναγραφεί, επειδή δεν είχαν δοθεί αρμοδίως οι σχετικές οδηγίες, κρίνεται απαραίτητο να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση για το ως άνω τρίμηνο, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής, ώστε να έχουμε πλήρη συμφωνία.
14.4.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.