14 Φεβρουαρίου 2011

Εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών που διαθέτουν κάρτες τηλεφωνίας

Επιχείρηση με βιβλία κατηγορίας τοποθέτησε αυτόματο μηχάνημα πώλησης ανανέωσης χρόνου ομιλίας (κάρτες κινητής κάρτες ιντερνέτ κλπ). Ο προμηθευτής εκδίδει κάθε μήνα ΤΠΥ με την συνολική αξία και την έκπτωση που γίνεται και απόδειξη είσπραξης για το ποσό. Γίνεται δηλαδή αγορά εμπορεύματος. Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη από ταμειακή μηχανή για την πώληση των παραπάνω ή αρκεί η έκδοση από τον αυτόματο πωλητή ως νόμιμο φορολογικό στοιχείο; χουν ισχύ όσα αφορούν το λογιστικό χειρισμό για πώληση εφημερίδων σε αυτή την περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχικά επισημαίνουμε ότι η πώληση καρτών τηλεφωνίας θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας και όχι ως πώληση αγαθού (υποπερίπτωση αα, της περ. δ, της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΚΒΣ, βλ. και Πολ. 1056/2008).
Αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης στοιχείων για τις πωλήσεις και την τροφοδοσία των αυτόματων πωλητών (Α/Π) έχουν εφαρμογή οι οδηγίες της Εγκυκλίου 3/1992 του ΚΒΣ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Εγκύκλιο, για την τροφοδοσία (από τον προμηθευτή) των Α/Π εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με τις συνολικές ποσότητες των ειδών που μεταφέρονται, εφόσον δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, η ποσότητα που πρόκειται να εισαχθεί στο κάθε μηχάνημα. Εν συνεχεία, κατά την τροφοδοσία του μηχανήματος, εκδίδεται δελτίο αποστολής με την παραδιδόμενη ποσότητα και απόδειξη λιανικής πώλησης με την ποσότητα που αναλώθηκε και αντικαθίσταται. Τα εκδιδόμενα αυτά παραστατικά (πλην του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής) φέρουν τόσο τα στοιχεία του Α/Π που αφορούν, όσο και αυτά του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένος ο Α/Π. Σημειώνεται δε ότι οι Α/Π δεν θεωρούνται υποκαταστήματα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ΚΒΣ. Τέλος, ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται τα μηχανήματα αυτά θα πρέπει να γνωστοποιεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ, τους χώρους που  εγκαθίστανται , το πλήθος τους, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
χοντας, λοιπόν, υπόψη όλα τα ανωτέρω, αλλά και τις οδηγίες της Πολ. 1068/2010 βάσει των οποίων οι επιτηδευματίες που πωλούν κάρτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας υποχρεούνται από 1ης Ιουλίου 2010, να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής, επισημαίνουμε τα εξής:
α) Η ως άνω υποχρέωση  χρήσης φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής του Ν 1809/1988 δεν καταλαμβάνει τους εκμεταλλευτές Α/Π (Εγκύκλιος ΚΒΣ 3/1992), συνεπώς, ο επιτηδευματίας δεν υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων μηχανογραφικά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό απευθείας από τους Α/Π, είτε πρόκειται για τρόφιμα, αναψυκτικά κ.λπ., είτε για κάρτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
β) σα αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με την τροφοδοσία των Α/Π έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης καρτών τηλεφωνίας και ανανέωσης χρόνου μέσω των μηχανημάτων αυτών. Επομένως, ο επιτηδευματίας που τροφοδοτεί τον Α/Π θα πρέπει να εκδίδει χειρόγραφα δελτίο αποστολής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τις παραδιδόμενες ποσότητες.
γ) Σχετικά με την καταχώριση των αποδείξεων που εκδίδονται για τις πωλήσεις των καρτών τηλεφωνίας στα τηρούμενα βιβλία του επιτηδευματία, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Πολ. 1091/2010. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι πωλήσεις των συγκεκριμένων καρτών καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου στο σκέλος των εσόδων, ως Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτων. Επίσης, σε ιδιαίτερη στήλη καταχωρίζεται και η προμήθεια τους (έσοδο), βάσει της λαμβανόμενης εκκαθάρισης (ΠΟΛ 1091/2010), η οποία θα ληφθεί υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος. Αντίθετα, η καταχώριση των πωλήσεων έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.
δ) Στην περίπτωση που η τροφοδοσία του Α/Π γίνεται απευθείας από τον προμηθευτή, είναι προφανές ότι την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών δελτίων αποστολής έχει ο δεύτερος και όχι ο εν λόγω επιτηδευματίας - εκμεταλλευτής. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο προμηθευτής να ενημερώνει (παραδίδοντάς του αντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής) τον εκμεταλλευτή του Α/Π με τις ποσότητες καρτών που τροφοδοτήθηκε το μηχάνημα προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει την σχετική χειρόγραφη ΑΠΥ.
14.2.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.