3 Φεβρουαρίου 2011

Εκκαθαρίσεις πρακτορείων ΟΠΑΠ

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με την καταχώριση των εσόδων πρακτορείου ΟΠΑΠ. Δεδομένου ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προέκυψε από την 1/7/2010, ο πράκτορας έλαβε βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ που περιλαμβάνει την συνολική προμήθεια του έτους 2010 (από 1/1-31/12/2010). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κάποια διευκρίνιση για τον τρόπο καταχώρισης του εσόδου στο βιβλίο και το ποσό που θα αντιστοιχεί στο διάστημα 1/7-31/12/2010;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απορία είναι απολύτως εύλογη καθώς μετά από την ένταξη των ανωτέρω επιτηδευματιών στην τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων, από την 1/7/2010 και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1091/2010 στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρίζεται ως έσοδο η λαμβανόμενη προμήθεια με βάση την εκκαθάριση.
Προφανώς δεν είχε προβλεφθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή το πρόβλημα που θα δημιουργείτο εάν ο ΟΠΑΠ εξέδιδε όπως τα προηγούμενα έτη μία ενιαία εκκαθάριση για το σύνολο της χρονιάς. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα ειδικά για τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ δεν έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Η άποψή μας είναι ότι το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μία ανάλογη εφαρμογή της λύσης που έχει δοθεί (με την ίδια ΠΟΛ.1091/2010) για την πώληση εφημερίδων και περιοδικών από τους εκμεταλλευτές περιπτέρων, σύμφωνα με την οποία στην εκκαθάριση που εκδίδεται από τα πρακτορεία τύπου ή τους υποπράκτορες, προς τις επιχειρήσεις αυτές που υποχρεώνονται από 1/7/2010 στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων πρέπει να αναγράφονται διακεκριμένα τα δεδομένα αυτής, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2010 και από 1/7/2010 μέχρι 31/12/2010. Δηλαδή θα πρέπει να δοθεί εντολή από το Υπ.Οικ. στον ΟΠΑΠ να προσαρμόσει τις βεβαιώσεις – εκκαθαρίσεις που εκδίδει, ώστε να προκύπτουν τα αναγκαία δεδομένα. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα μπορούσατε ωστόσο να απευθυνθείτε με δική σας πρωτοβουλία στον ΟΠΑΠ, ζητώντας κάποια τέτοιου τύπου βεβαίωση στην οποία να αναλύονται οι προμήθειες, φόροι κλπ. για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο.
Σημειώνεται πάντως ότι εάν το πρακτορείο λειτουργεί και ως μεταπωλητής κρατικών λαχείων και ειδικά για την προμήθεια πώλησης των λαχείων αυτών, δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως η σύνταξη βεβαίωσης ή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής λαχείων από οποιοδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπου θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η συνολική αξία αγοράς τους και η συνολική ονομαστική τους αξία, ώστε να προκύπτει η προμήθεια που λαμβάνει, η οποία και θα καταχωρίζεται ως ακαθάριστο έσοδο στα βιβλία του (ΠΟΛ.1133/2010).
3.2.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.