29 Δεκεμβρίου 2010

Μεταφορά με ΦΙΧ αγαθών τρίτων

Δυο αδέλφια αγρότες-παραγωγοί με άδεια λαϊκής ο καθένας έχουν αγοράσει ένα ΦΙΧ για την μεταφορά των προϊόντων τους στην λαϊκή αγορά. (η άδεια του ΦΙΧ είναι στο όνομα του ενός). Το ερώτημα μου δεν αφορά τον παραγωγό που είναι το ΦΙΧ στο όνομα του και δουλεύει την δική του άδεια στην λαϊκή. Ενδιαφέρομαι για τον άλλο παραγωγό που δεν είναι στο όνομα του το ΦΙΧ. Με τις αλλαγές από 1/10/2010 και την ένταξη τους στα βιβλία εσ-εξ και την χρήση ΦΤΜ:
1) Μπορούν να μεταφέρουν και οι δυο τα προϊόντα τους στην λαϊκή με το ίδιο ΦΙΧ; 2) Ποιος θα δικαιολογεί τα έξοδα μεταφοράς, όταν μεταφέρουν και οι δυο;
3) Μπορεί να μεταφέρει αυτός που το ΦΙΧ δεν είναι στο όνομα του για να δουλεύει τη δική του άδεια στην λαϊκή;
4) Ποια παραστατικά θα εκδοθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, χαρακτηρίζεται έτσι, ακριβώς γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο της άδειας χρήσης του (ιδιοκτήτη ή χρήστη). Σύμφωνα με τον Ν. 1959/1991, ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, ενώ απαγορεύεται η άμεση ή η έμμεση είσπραξη κομίστρου, με οποιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση (βλέπε και ΠΟΛ 1215/91). Σημειώνεται, ότι απαγορεύεται η μεταφορά αγαθών τρίτων, με ΦΙΧ, έστω και δωρεάν. Αν το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά αγαθών, άλλων επιτηδευματιών (πράγμα το οποίο, καταρχήν απαγορεύεται), θα πρέπει να μετατραπεί η άδεια σε, άδεια δημόσιας χρήσης με είσπραξη κομίστρου. Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να έχει σχετική δυσκολία, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.3887/2010 (Οδικές εμπορευματικές μεταφορές).
Ωστόσο, η σχετική ως άνω απαγόρευση, αφορά τις διατάξεις των μεταφορών, ενώ, σε σχέση με τον ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά διακίνησης (δελτίο αποστολής), δεν προκύπτει παράβαση. Βέβαια, κατά την γνώμη μας, υπάρχει θέμα ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ΦΙΧ, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι το χρησιμοποιεί για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση (μεταφορά αγαθών τρίτων) και πρέπει να κοστολογήσει την παρεχόμενη υπηρεσία, ώστε επί του κόστους αυτού και μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, να εκδώσει το στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Είναι προφανές, ότι ακόμη και αν συμβεί αυτό, δηλαδή, η κατά παρέκκλιση χρήση του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης, για την μεταφορά αγαθών τρίτων προσώπων, πλην του ιδιοκτήτη, τα έξοδα κίνησης και κυκλοφορίας του, θα καταχωρισθούν στα βιβλία αυτού (του ιδιοκτήτη), αποκλειόμενης της δυνατότητας επιμερισμού τους και στον άλλον χρήστη.
29.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.