26 Οκτωβρίου 2010

Εισφορά ακινήτου σε ΟΕ

Στο τεύχος 63 σελ 1019 αναφέρεστε σε εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτου ερώτημα: Γίνεται σε ΟΕ εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση, πληρώνοντας ΦΣΚ για την αξία του ακινήτου και γίνεται το συστατικό έγγραφο της εταιρίας . Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει και συμβολαιογραφική πράξη για την εισφορά αυτού του ακινήτου και αν ναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να γίνει η πράξη αυτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369 του ΑΚ για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Για το λόγο αυτό, κατά τη σύσταση της ΟΕ απαιτείται επίσης η κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης, σε κάθε περίπτωση που η εταιρική εισφορά συνίσταται σε ακίνητα (βλ. και σελ. 1072, Το Δίκαιο των Προσωπικών , του Νικόλαου Ρόκα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη). Διευκρινίζεται ότι το ίδιο το καταστατικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το ακίνητο εισφέρεται κατά τη σύσταση, αποτελεί δηλαδή μέρος του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση, που το ακίνητο εισφέρεται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύστασης, είναι προφανές, ότι το αρχικό καταστατικό της εταιρείας είναι το ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τονίζεται δε ότι η εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο ΟΕ υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης (Ν 1587/1950). Ο ανωτέρω φόρος καταβάλλεται ολοκλήρου με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ του ακινήτου (άρθρο 8, του ΚΝ 1587/1950). Σημειώνεται ότι ο ΦΣΚ, οφείλεται και στην περίπτωση που τα εισφερόμενα ακίνητα υπόκεινται (εξ αιτίας της εισφοράς τους) και σε άλλου είδους φορολογία, όπως πχ, σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε ΦΠΑ (ΠΟΛ 349/1986).
20.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.