15 Σεπτεμβρίου 2010

Απόσυρση αυτοκινήτου

Επιχείρηση προέβη στο τέλος του 2009 σε απόσυρση ΦΙΧ καθώς και σε αίτηση για επιδότηση αγοράς καινούργιου ΙΧ. Με τη βεβαίωση από το υπουργείο συγκοινωνιών διέγραψε από το μητρώο παγίων τα πάγια αυτά, χωρίς να εκδώσει κάποιο δικό της στοιχείο. Το 2010 πιστώνονται στο λογαριασμό όψεως ποσά για την απόσυρση καθώς και ποσό για την επιδότηση τού καινούργιου. Ποίες εγγραφές πρέπει να γίνουν; Χρειάζεται να εκδοθεί τιμολόγιο και προς ποιόν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά το θέμα της επιδότησης για την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου θα σας παρακαλούσαμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση με τίτλο: Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων και αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων .

Κατά τη γνώμη μας, για την παράδοση του ΦΙΧ προς απόσυρση θα πρέπει να εκδοθεί σχετικό δελτίο αποστολής. Είναι προφανές ότι στο δελτίο αυτό, ως λόγος διακίνησης θα αναγραφεί η ένδειξη: «απόσυρση», δηλαδή ο πραγματικός σκοπός της παράδοσης του φορτηγού. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιχείρηση θα διενεργήσει ανάλογη εγγραφή διαγραφής του συγκεκριμένου παγίου από τα βιβλία της, καταχωρίζοντας τυχόν ζημία ή κέρδος που προκύπτει.

Συνοπτικά, η εγγραφή αυτή θα έχει ως εξής (έστω ότι το αυτοκίνητο που αποσύρεται έχει αποσβεσθεί πλήρως, οπότε προκύπτει κέρδος από την απόσυρσή του)[1]:

Χ Π

33.14 Ελληνικό Δημόσιο – λοιπές απαιτήσεις

ή

38.03 Καταθέσεις όψης σε € xxxx

13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες – ειδικής χρήσης 0,01

81.03 Έκτακτα Κέρδη xxxx

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου προς απόσυρση και την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 12 του ΚΦΕ, και στις δύο περιπτώσεις είσπραξης επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων (για την αγορά καινούργιου οχήματος καθώς και για την απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου), θα πρέπει να εκδοθεί σχετικό αθεώρητο τιμολόγιο προς τον φορέα που καταβάλλει την επιδότηση ή την αποζημίωση. Σημειώνουμε ότι τα χρηματικά αυτά ποσά, κατατίθενται σε λογαριασμό όψης του δικαιούχου, ή παραδίδεται σε αυτόν δίγραμμη επιταγή. Με το ανωτέρω τιμολόγιο, αλλά και την κίνηση του λογαριασμού όψης, θα γίνει η ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης.[1] Σαφώς εννοείται, ότι θα μεταφερθεί πρώτα, με σχετική λογιστική εγγραφή, η ήδη αποσβεσμένη αξία του αυτοκινήτου, μέχρι τον μήνα της διαγραφής του, από τον λογαριασμό 13.99, στον λογαριασμό 13.02 (με κίνηση των αναλυτικών λογαριασμών), ώστε να παρουσιασθεί το υπόλοιπο της λογιστικής του αξίας (αξία βιβλίων).
 
 
15.9.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.