9 Ιουλίου 2010

Βιβλία περιπτέρων και ταξί

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε πότε και με ποιο τρόπο πρέπει να κάνω μεταβολή στα βιβλία των περιπτέρων και ταξί και ως προς τις ταμειακές μηχανές τους αντίστοιχα πως πρέπει να ταχτοποιηθούν και από πότε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος τόσο των περιπτέρων όσο και των ταξί και για το λόγο αυτό υποχρεούνται πλέον και οι δύο κατηγορίες επιτηδευματιών στην τήρηση τουλάχιστον βιβλίου εσόδων  - εξόδων. Η ένταξη στην Β΄ κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ των παραπάνω επιτηδευματιών θα πραγματοποιηθεί την 1/7/2010, ενώ σχετικές οδηγίες δόθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1067/18.05.2010 για τα περίπτερα και ΠΟΛ.1096/21.06.2010 για τα ταξί. (Τις εγκυκλίους μπορείτε να τις βρείτε στο site του περιοδικού στους συνδέσμους :
http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=1&aid=1274693408 και
http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=1&aid=1277211033 αντίστοιχα).
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, για τα θέματα που τίθενται στο ερώτημα, ότι η εγκατάσταση και λειτουργία ταμειακών μηχανών στα περίπτερα θα πρέπει να γίνει την 1/7/2010 δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή και μετά υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988. Επίσης από την ίδια ημερομηνία υποχρεούνται να τηρούν για τις συναλλαγές τους βιβλίο εσόδων – εξόδων το οποίο θα πρέπει να θεωρήσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός της προθεσμίας της πρώτης ενημέρωσης του (δηλαδή έως τις 15/8). Επίσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έντυπο Β2 για τη δήλωση του φορολογικού μηχανισμού και τη θεώρηση του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών με όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (τιμολόγιο αγοράς, θεώρηση τεχνικού επί του βιβλιαρίου συντήρησης, έκδοση πρώτου Ζ κλπ.).
Ειδικότερα όσον αφορά τα ταξί ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες  έχουν τη δυνατότητα όσον αφορά το βιβλίο εσόδων – εξόδων, να το ενημερώσουν για πρώτη φορά έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010 και να εκτυπώσουν τις μηνιαίες κατάστασεις των μηνών Ιουλίου και  Αυγούστου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010. Συνεπώς η θεώρηση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσής τους.
Σημειώνεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου πρέπει να καταχωρηθούν τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2010  τα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι την 30/6/2010 καθώς και τα πάγια (π.χ. ταξί, ταμειακή μηχανή) τα οποία έχουν αγοραστεί μέχρι την 30/6/2010, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία αυτή.
Κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων στη Δ.Ο.Υ των εν λόγω επιτηδευματιών (εκμεταλλευτών ταξί) δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο 1114743/836/0015/ΠΟΛ 1293/8-9-1993, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, αντίθετα απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης.
Όσον αφορά τον φορολογικό μηχανισμό τα ταξί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ (φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός -αυτόνομη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας ταξίμετρου) προκειμένου να εκδίδουν τις προβλεπόμενες Α.Π.Υ. Η δήλωση του μηχανισμού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η θεώρηση του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την αγορά του, όπως ισχύει για όλους τους επιτηδευματίες. Ωστόσο, για διευκόλυνση των οδηγών ΤΑΞΙ η θεώρηση του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών του ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ μπορεί να γίνει μέχρι τις 30/9/2010.
Αναλυτικές ωστόσο οδηγίες για τα θέματα των ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ και γενικά τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων και τήρησης των βιβλίων των εκμεταλλευτών ταξί έχουν δοθεί με την παραπάνω αναφερόμενη ΠΟΛ. 1096/2010 στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για αναλυτικότερη ενημέρωση.
9.7.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.