20 Απριλίου 2010

Φορολογία Ν.Π. μη κερδοσκοπικού

Θα ήθελα να μάθω τις ενέργειες που γίνονται κατά την πώληση ακινήτου από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (συνδικάτο). Συγκεκριμένα αν φορολογείται για το έσοδο από την πώληση ακινήτου-σε ποιο κωδικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται και αν ήταν υποχρεωμένο να υποβάλλει δήλωση ε.τ.α.κ για το ακίνητο. Η πώληση έγινε το 2009.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το υπερτίμημα από την πώληση ακινήτου συνιστά γενικά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1-ε του άρθρου 99, του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οποίες αντικείμενο του φόρου είναι «σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους». Κατά συνέπεια το εισόδημα - υπερτίμημα από την πώληση του ακινήτου δεν θα φορολογηθεί με την προϋπόθεση βέβαια ότι το έσοδο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου. Στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ01-012 το εν λόγω έσοδο θα αναγραφεί στον πίνακα ΣΤ - Α για πληροφοριακούς λόγους.
Όσον αφορά το Ε.Τ.ΑΚ. σύμφωνα με την παρ. θ, του άρθρου 8 του Ν. 3634/2008 με τον οποίο καθιερώθηκε το Ε.Τ.ΑΚ. απαλλάσσονται του τέλους μεταξύ άλλων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν. Σε διαφορετική περίπτωση (μη ιδιόχρησης του ακινήτου) επιβάλλεται τέλος με συντελεστή 0,1%.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Ν.Π. είναι υπόχρεο στην υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. (παρ. 1, άρθρου 12 του ιδίου Νόμου). Σημειώνεται ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στο κοινοβούλιο και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των ημερών, προβλέπονται ευνοϊκότερες από τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά την επιβολή προστίμου για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ΕΤΑΚ. Κατά συνέπεια θα ήταν σκόπιμο να αναμένετε την εφαρμογή του νέου νόμου για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμότητας όσον αφορά την μη υποβολή δηλώσεων ΕΤΑΚ (2008 και 2009).
20.4.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.