14 Απριλίου 2010

Επιχείρηση εκμετάλλευσης bowling

Φυσικό πρόσωπο -επιτηδευματίας- θέλει να διοργανώσει έναν αθλητικό διαγωνισμό bowling με χρηματικά έπαθλα για τους νικητές. Οι διαγωνιζόμενοι θα πληρώνουν ένα αντίτιμο συμμετοχής ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν. Βρίσκει λοιπόν μία επιχείρηση εκμετάλλευσης bowling και υπογράφει συμφωνητικό ενοικίασης ορισμένων από τους διαδρόμους της, στους οποίους παίζεται αυτό το άθλημα, έναντι 2 ευρώ ανά παιχνίδι. Η ερώτηση είναι, με τι παραστατικό θα συμμετάσχουν οι διαγωνιζόμενοι (εισιτήριο του διοργανωτή, ΑΠΥ του διοργανωτή ή ΑΛΠ του καταστήματος); Επίσης, η συγκεκριμένη διοργάνωση υπόκειται σε εισφορά 10% υπέρ ΕΟΠ (δημοσίων θεαμάτων);
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατά την άποψή μας, ο τύπος του παραστατικό που θα εκδίδεται προς τους συμμετέχοντες στον αθλητικό διαγωνισμό (όπως τον αναφέρετε), εξαρτάται από το είδος του συμφωνητικού που έχει υπογράψει το φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματίας με την επιχείρηση εκμετάλλευσης του bowling. Αν δηλαδή πρόκειται για ενοικίαση χώρου, οπότε συντρέχει η περίπτωση της μίσθωσης ακινήτου, με συνακόλουθη την υποχρέωση του διοργανωτή για την υποβολή δήλωσης έναρξης εγκατάστασης, στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, ή συμφωνείται να συμμετέχει η επιχείρηση bowling στις εισπράξεις μιας εκδήλωσης που πραγματοποιείται στον χώρο της. Στην περίπτωση αυτή, από την πλευρά της επιχείρησης bowling, έχουμε προσφερόμενες υπηρεσίες λόγω συστέγασης, οπότε έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11, του άρθρου 12, του ΚΒΣ: «επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, ως είδος μπορεί να αναγράφεται (σ.σ.: εννοεί επί του Τ.Π.Υ.) συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση».
 
Η διοίκηση έχει τοποθετηθεί σε ανάλογη περίπτωση, με αυτήν του ερωτήματος (ΠΟΛ 1133/2002), η οποία αναφέρεται στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής όταν εκμισθώνονται αίθουσες προς τρίτους, για να πραγματοποιήσουν διάφορες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται τα εισιτήρια για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα σε μισθωμένες από αυτά αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής, από το μηχανογραφικό σύστημα, από το οποίο εκδίδονται και τα εισιτήρια για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Οργανισμός του Μεγάρου. Στη συνέχεια, τα εισιτήρια να διατίθενται στο κοινό, για λογαριασμό του φυσικού προσώπου (ή νομικού), με την προϋπόθεση ότι επί των εισιτηρίων θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία, τόσο του διοργανωτή - φυσικού προσώπου (ή νομικού), όσο και της επιχείρησης που μισθώνει τον χώρο. Οίκοθεν νοείται ότι θα αναγράφονται και οι λοιπές ενδείξεις και δεδομένα που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 13 του ΚΒΣ.
 
Στη συνέχεια, για τα διατεθέντα εισιτήρια, θα εκδίδεται από την επιχείρηση που μισθώνει τον χώρο, εκκαθάριση του άρθρου 12 του ΚΒΣ, για την ενημέρωση των βιβλίων του διοργανωτή (φυσικού ή νομικού προσώπου). Στην εκκαθάριση αυτή αναγράφονται:
  1. τα πλήρη στοιχεία του διοργανωτή - φυσικού προσώπου (ή νομικού)
  2. τα διατεθέντα εισιτήρια ανά κατηγορία
  3. η τιμή μονάδας ανά κατηγορία και συντελεστή ΦΠΑ
  4. ο συνολικός αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων και η συνολική τους αξία ανά κατηγορία.
  5. η συνολική αξία των εισιτηρίων και ο αναλογών ΦΠΑ, ξεχωριστά.
  6. το έσοδο (δηλαδή τα 2 ευρώ ανά παιχνίδι, ως δικαιούμενο μίσθωμα), σε καθαρή αξία και αναλογούντα ΦΠΑ, ξεχωριστά.
Η εκκαθάριση αυτή, κατά τα γνωστά, είναι παραστατικό εσόδου για τον διοργανωτή - φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδώσει τον ΦΠΑ στο δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα είναι και παραστατικό εξόδου για το «μίσθωμα» που καταβάλλει στην επιχείρηση bowling. Περαιτέρω, η εκκαθάριση είναι παραστατικό εσόδου για την επιχείρηση bowling.
 
Σε ότι αφορά την εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού Προνοίας (ΕΟΠ), σύμφωνα με την διάταξη της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108/1948, που κυρώθηκε με τον Ν.1620/1951, απαλλάσσονται από την επιβολή της, οι κινηματογράφοι, οι αθλητικοί αγώνες, οι χοροεσπερίδες - συνεστιάσεις που γίνονται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ορισμένα είδη θεάτρων.
 
Η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της τιμής των εισιτηρίων, με εσωτερική υφαίρεση στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση από την τιμή πώλησης του εισιτηρίου, του εμπεριεχόμενου ΦΠΑ (ΠΟΛ 1103/2009).
 
14.4.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.