7 Ιανουαρίου 2010

Μειωμένοι συντελεστές πώλησης στα Δωδεκάνησα

Aνώνυμη Εταιρεία πουλάει εξωλέμβια μηχανή σε ιδιώτη κάτοικο της Ρόδου. Με ποιό συντελεστή ΦΠΑ θα εκδοθεί η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η Α.Ε., προφανώς, παραδίδει την εξωλέμβια μηχανή, ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, μεταβιβάζοντας την κυριότητα σε ιδιώτη. Ανεξάρτητα, πάντως, από τα ειδικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής, έχουμε σαφώς την συγκέντρωση των στοιχείων, που δικαιολογούν τον υπολογισμό του ΦΠΑ με  μειωμένο συντελεστή.
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
 
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
 
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα. Στην έννοια των μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα (Ν.2960/2001) και τις κατά καιρούς αποφάσεις τις διοίκησης, σχετικά με τον ορισμό του «μεταφορικού μέσου», ανήκουν τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή:
 
- Επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα ρυμουλκούμενά τους.
- Μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα (αποκλείονται τα οχήματα δημόσιας χρήσης).
- Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
- Τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης.
- ʼλογα ιππασίας, καθώς και τα αντίστοιχα (μεγαλύτερα ή μικρότερα) δημόσιας χρήσης.
 
Επίσης, σε άλλη περίπτωση, δόθηκε ο γενικός ορισμός των μεταφορικών μέσων ως:
 
1. Πλοίο μήκους όχι μικρότερο από 7,5 μέτρα
2. Αεροσκάφος απογείωσης βάρους όχι λιγότερο από 1550 κιλά
3. Μηχανοκίνητο όχημα κυβισμού κινητήρα άνω των 48 κ.ε., ή κινούμενο ηλεκτρικά με ισχύ άνω των 7,2 kw.
 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς, ότι η πρόθεση του νομοθέτη, όταν εξαιρούσε από τους μειωμένους συντελεστές τα μεταφορικά μέσα, ήταν το μεταφορικό μέσο ως λειτουργικό σύνολο και όχι τα μέρη που το συνθέτουν ή το απαρτίζουν. ʼποψή μας είναι ότι η εξωλέμβια μηχανή αποτελεί τμήμα ενός (εν δυνάμει προκύπτοντος, αλλά μη υπαρκτού) μεταφορικού μέσου και συνεπώς, λαμβάνεται ως εξάρτημα και μεμονωμένο αγαθό, άρα με εφαρμογή κατά την παράδοσή του, σε νησιά του Αιγαίου, του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (ως άνω).
 
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, η πραγματική παράδοση του αγαθού στη Ρόδο (π.χ. φορτωτική μεταφορέα κλπ.).
 
7.1.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.