29 Οκτωβρίου 2009

Ρεπό εργαζομένων σε επισιτιστικά καταστήματα

Ποιες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα απασχόλησης εργαζομένων επί εξαημέρου; Οι επισιτιστικές μπορούν να απασχολούν με εξαήμερο; Τι γίνεται εάν κάποιος εργαζόμενος απασχολείται όλες τις Κυριακές ενός μήνα; Πρέπει να μην δουλεύει κάποιες τον επόμενο; Τέλος στις επισιτιστικές πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν 2 συνεχόμενα ρεπό και στην συνέχεια πενθήμερο; Εάν κάποιος παίρνει ρεπό Κυριακή δεν μπορεί να δουλέψει από Δευτέρα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας έχει καθιερωθεί τόσο μέσω των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας1, όσο και με διάφορες ειδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ και ΔΑ, που εκδόθηκαν στη συνέχεια βάσει των ανωτέρω διατάξεων και αφορούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε διάφορους εργοδότες. Οι εργοδότες δεσμεύονται από τις ανωτέρω ΣΣΕ και ΔΑ και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για όλους τους εργαζομένους στην επιχείρησή τους, που καλύπτονται από αυτές τις συμβάσεις (Έγγραφο 3336/2002 Υπουργείου Απασχόλησης). Επίσης με νομοθετικές παρεμβάσεις και αποφάσεις δικαστηρίων (όπως η Απόφαση ΔΔΔΔ Αθηνών 25/1983), η εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας έχει καταστεί υποχρεωτική τόσο στη βιομηχανία, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σημειώνουμε ότι η ως άνω Απόφαση 25/1983, κηρύχθηκε εκτελεστή με τις διατάξεις της αριθμ. 16182/1983 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Έγγραφο 2340/2000, του Υπουργείου Απασχόλησης).
 
Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις της χώρας, έχει καθιερωθεί υποχρεωτικό βάσει των Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. το πενθήμερο με 40 ώρες εργασίας και δύο συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης. Εξαιρούνται τα αμιγή καφενεία και καφέ μπαρ μεγάρων. Για τα αμιγή καφενεία από β κατηγορία και επάνω οι ημέρες εργασίας καθορίζονται σε 5 για 2 εβδομάδες και 6 για άλλες δύο εβδομάδες (Ο.Μ.Ε.Δ. Κωδικοποίηση Συλλογικών ρυθμίσεων προσωπικού τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων, παρ.ΣΤ-4, βάσει της 102/84 ΔΔΔΔ Αθηνών). Επίσης στην παρ. 4 της 25/83 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών ρυθμίζονται οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και λειτουργία, οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνουν πάντοτε την Κυριακή (εδ. στ΄ της παρ. 4 της εν λόγω απόφασης), ενώ στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει λειτουργία έξι ημερών την εβδομάδα, οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων καθορίζονται συνεχόμενες με Κυριακή κάθε τρεις εβδομάδες.
 
Σημειώνεται ότι η απασχόληση εργαζόμενου κατά την ημέρα του ρεπό δεν είναι σύννομη. Σε περίπτωση, δε, απασχόλησης των εργαζομένων γεννάται αξίωση καταβολής αποδοχών σύμφωνα με τις αρχές περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, άρθρο 904 ΑΚ (ΕφΠειρ 904/1986, ΕφΘεσ 1605/1994, ΑΠ 1017/1995, ΑΠ 1164/1995 κ.λπ.).
 
Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα επί μέρους ζητήματα που θέτετε στο ερώτημα. Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι : α) η εξαήμερη απασχόληση εργαζόμενου δεν είναι εφικτή, μολονότι η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί σε εξαήμερη βάση και β) οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες και τουλάχιστον η μία από αυτές (κάθε μήνα) να είναι Κυριακή.
 
 
 
1. ʼρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 26.2.1975 (κυρωθείσα με τον Ν 133/1975).
 
29.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.