21 Μαϊου 2009

Έκδοση στοιχείων εταιρειών Franchise

Εταιρεία ανακύκλωσης μελανοδοχείων κατοχύρωσε τον τίτλο από γερμανική εταιρεία και θα τον εκμεταλλευτεί στην Ελλάδα(franchise). Για κάθε νέο μέλος στην αλυσίδα θα εισπράττει 2000 € τα μισά από τα οποία θα στέλνει στη γερμανική εταιρεία. Ερώτημα 1: θα κόβει ΤΠΥ στον Έλληνα (νέο μέλος); Τι υπηρεσία είναι αυτή; Ερώτημα 2: τι παραστατικό θα εκδίδει η Γερμανική εταιρεία για τα 1000 € που θα εισπράττει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στις συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) ο δικαιολήπτης (franchisee), συμμετέχει στα γενικά έξοδα του δικτύου καταστημάτων με την καταβολή ενός ποσοστού επί του τζίρου του ενώ παράλληλα πολλές φορές καταβάλει επιπλέον, στον δικαιοδότη (franchisor) εφάπαξ τέλη συμμετοχής στο σύστημα. Για την αμοιβή του αυτή ο franchisor εκδίδει ΤΠΥ προς το franchisee.
 
Στην προκειμένη περίπτωση franchisor φαίνεται να είναι η Γερμανική εταιρεία προς την οποία η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσίες μεσολάβησης - μεσιτείας στην εξεύρεση πελατών - συνεργατών, για τις οποίες λαμβάνει αμοιβή 1.000 € ανά πελάτη.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία σας κατά την είσπραξη της αμοιβής των 2.000 € από κάθε καινούργιο μέλος, υποχρεούται να εκδίδει είτε απόδειξη είσπραξης για λογαριασμό τρίτου εάν η Γερμανική εταιρεία εκδίδει Τ.Π.Υ. απ’ ευθείας προς το καινούργιο μέλος, είτε Τ.Π.Υ. εάν βάσει της συμφωνίας σας έχετε αναλάβει τη διαχείριση των αμοιβών αυτών, για τις οποίες διενεργείται περιοδική εκκαθάριση από την Γερμανική εταιρεία και εσείς της αποδίδετε το ποσό των αμοιβών της περιόδου που αφορά η εκκαθάριση αυτή. Έστω π.χ. ότι η εκκαθάριση αυτή είναι τρίμηνη και ότι εντός της περιόδου αυτής έχετε «εγγράψει» τρία νέα μέλη στο δίκτυο. Από καθένα από αυτά έχετε εισπράξει 2.000 € με την έκδοση δικού σας τιμολογίου. Στο τέλος του τριμήνου η Γερμανική εταιρεία θα εκδώσει τιμολόγιο (invoice) προς εσάς ποσού 6.000 € προκειμένου να λάβει τα χρήματα που εισπράξατε για λογαριασμό της. Παράλληλα η εταιρεία σας θα εκδώσει τιμολόγιο ποσού 3.000 € προς τη Γερμανική εταιρεία, ώστε να λάβει την αμοιβή των 1.000 € ανά μέλος που προβλέπει η μεταξύ σας συμφωνία.
 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία που θα επιλεγεί θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τη Γερμανική εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16, του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και την προβλεπόμενη από την παρ.2, της εγκυκλίου 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 διαδικασία (υποβολή κατάστασης συμφωνητικών).
 
20.5.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.