4 Μαϊου 2009

Σχολές χορού και ΦΠΑ

Ο επαγγελματίας που διατηρεί σχολή χορού με επαγγελματική στέγη και από πλευράς γυμναστικής κάνει μόνο πιλότες-γιόγκα, χωρίς περαιτέρω όργανα γυμναστικής, έχει υποχρέωση να υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την αρχική ερμηνευτική εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10-7-1987, του Ν.1642/1986, με τον οποίο καθιερώθηκε η εφαρμογή του ΦΠΑ στη χώρα μας (μετέπειτα δε, κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις για τον ΦΠΑ και ενσωματώθηκαν στον Ν.2859/2000, ο οποίος ενημερωμένος μέχρι σήμερα, αποτελεί τον Κώδικα ΦΠΑ), στη θέση 71 και στη περίπτωση ιγ’, μεταξύ των περιπτώσεων εκπαίδευσης που απαριθμούνται για την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ, αναφέρονται και οι Σχολές χορού. Ιδιαίτερα, ωστόσο  επισημαίνεται, στην ως άνω εγκύκλιο, ότι απαλλάσσονται από τον φόρο αυτόν, οι Σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και περαιτέρω διέπονται από τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδόθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 1158/1981 («Για την οργάνωση και διοίκηση Σχολών ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης»).
 
Τα Π.Δ. αυτά είναι τα εξής δύο: (α) Π.Δ. 372/23-9-1983, για τις ανώτερες Σχολές χορού, και (β) Π.Δ. 457/28-11-1983, για την ίδρυση και λειτουργία των ερασιτεχνικών Σχολών χορού.
 
Οι υπόλοιπες Σχολές χορού, οι οποίες εμφανίζονται και λειτουργούν ως εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (Ε.Ε.Σ.), ασχολούνται δε με την εκμάθηση οποιουδήποτε είδους χορού, ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. έντεχνου χορού, χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό ή ακόμη αερόμπικ, ασκήσεις γυμναστικής κ.λπ.) και  δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
 
Συνεπώς, η παροχή υπηρεσιών εκμάθησης χορού, ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, είναι φορολογητέα δραστηριότητα στον ΦΠΑ και υπάγεται στο κανονικό καθεστώς.
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί από την Διοίκηση κάποια άλλη εγκύκλιος διαταγή που να διαφοροποιεί τα ως άνω αναφερόμενα για τις Σχολές χορού.
 
4.5.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.