7 Απριλίου 2009

Φορολόγηση ασφαλιστικής αποζημίωσης

Μικτή επιχείρηση εμπορίας και παροχής, με βιβλίο εσόδων - εξόδων. Για ζημιά που συνέβη σε φορτηγό αυτοκίνητο καταχώρισα στα βιβλία τις δαπάνες επισκευής του αυτ/του από την ασφαλιστική εταιρεία που ήταν ασφαλισμένο. Έλαβα αποζημίωση την οποία καταχώρησα σαν έσοδο στα βιβλία της επιχείρησης. Σε πιο κωδικό του Ε3 θα καταχωρηθεί το έσοδο αυτό και πως θα φορολογηθεί;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 31, του ΚΦΕ, οι δαπάνες επισκευής αυτοκινήτου σε περίπτωση που καλύπτονται από ασφαλιστική εταιρεία, δεν αποτελούν έξοδο της επιχείρησης, αλλά της ασφαλιστικής εταιρείας που καταβάλλει την αποζημίωση. Για το λόγο αυτό, η δικαιούχος της αποζημίωσης, επιχείρηση, οφείλει να προσκομίσει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία των δαπανών επισκευής στην ασφαλιστική εταιρεία. Με τον ίδιο τρόπο, το ποσό της αποζημίωσης που εισπράττει η επιχείρηση, δεν θεωρείται έσοδο από την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας (βλ. και παλαιότερη απάντηση στη δνση: www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1211963797).
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε καταχώριση στο βιβλίο εσόδων - εξόδων σχετικά με τις δαπάνες επισκευής του αυτοκινήτου και την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση για δικούς της λόγους (πχ. πληροφοριακούς ή για λόγους ενημέρωσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του οικείου οικ. έτους, όταν παρέχεται η δυνατότητα αυτή από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα μηχανογράφησης), επιθυμεί την καταχώριση των σχετικών πράξεων, μπορεί να το πράξει σε διακεκριμένο χώρο του βιβλίου.
 
Τα ποσά της αποζημίωσης και των δαπανών επισκευής, δε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
 
Εξαίρεση υφίσταται μόνο, αν η ασφαλιστική εταιρεία, για λόγους που απορρέουν από την σύμβαση ασφάλισης ή από άλλη αιτία, δεν καταβάλει ολόκληρο το ποσό των τιμολογίων που αφορούν την αποκατάσταση της ζημιάς. Στη περίπτωση αυτή, το ποσό που δεν καλύφθηκε ασφαλιστικά, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αναγνώρισής του, θα καταχωρισθεί ως έξοδο στα βιβλία.
 
7.4.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.