17 Μαρτίου 2009

Επαναφορά αφορολόγητου ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Το αφορολόγητο όριο  ελευθέρων επαγγελματιών των 10.500 € ισχύει τελικά για το 2008;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τροπολογία που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου "Σύστημα ʼυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις" καταργούνται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3697/2008 και επανέρχεται το αφορολόγητο των 10.500,00 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με εφαρμογή και για τα εισοδήματα του 2008.
 
17.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.