17 Μαρτίου 2009

Βιβλίο εισερχομένων και βιβλίο πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Νέα επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με έναρξη το 2007 είχε θεωρήσει τόσο βιβλίο πώλησης μεταχειρισμένων αυτ/των όσο και βιβλίο εισερχομένων. Στο τελευταίο καταχωρούσε μόνο τα αυτοκίνητα που κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες τους, τα είχε για επίδειξη έως ότου πωληθούν, χωρίς παραστατικά αγοράς δηλ. τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτες. Είναι σωστή η τήρηση δύο πρόσθετων βιβλίων, προπαντός του βιβλίου εισερχομένων αφού ο νόμος που το αντικατέστησε με το πώλησης μεταχειρισμένων, είναι πριν την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και επομένως ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το διατηρούσε μέχρι να τελειώσουν οι σελίδες του όπως επιτράπηκε και πλέον τηρείται από τα συνεργεία; Μήπως θα πρέπει να ακυρωθεί; Γενικά, για τα αυτ/τα των ιδιωτών, που τα δίνουν στην έκθεση μέχρι να πωληθούν, πρέπει να κόβεται παραστατικό αγοράς κι ας μην τα αγοράζει στην πραγματικότητα; Αν ακυρωθεί το εισερχομένων, μπορεί να τα καταχωρεί στο πώλησης μεταχειρισμένων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως ορθά αναφέρετε, με την παρ. 26, του άρθρου 8, του Ν 3522/2006 αντικαταστάθηκε η σχετική διάταξη, περ. ιε΄, της παρ. 5, του άρθρου 10 του ΚΒΣ, και από 22/12/2006 (ισχύς του νέου νόμου) δεν προβλέπεται η τήρηση του βιβλίου εισερχομένων για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
 
Για την παραλαβή οποιουδήποτε αυτοκινήτου στους χώρους της επιχείρησης, για το οποίο δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς ή δεν συνοδεύεται από δελτίο αποστολής, θα πρέπει να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή να γίνεται σχετική καταχώριση σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 10, του ΚΒΣ, καθώς και των οδηγιών της Εγκ. ΥΠΕΕ 11667/2007. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο δελτίο ή βιβλίο τηρείται θεωρημένο (περ. Αζ΄, της παρ. 1, του άρθρου 19, του ΚΒΣ). Περαιτέρω, χρειάζεται να καταχωρίζονται τα δεδομένα του αυτοκινήτου και του κατόχου του στο βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών και να αναγράφεται η ένδειξη «προς επίδειξη» (παρ. 28.26.2 της Πολ. 1024/2007 Εγκ. ΥΠΕΕ 11667/2007). Σχετική καταχώριση στο ανωτέρω βιβλίο θα πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση εξόδου του αυτοκινήτου από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο (πώληση, επισκευή κ.λπ.).
 
Εφόσον η επιχείρηση έκανε λανθασμένα χρήση του βιβλίου εισερχομένων για τα αυτοκίνητα που ουσιαστικά παραλαμβάνονταν «προς επίδειξη» και όχι για να πωληθούν άμεσα, η άποψή μας είναι να διακοπεί η χρήση του βιβλίου εισερχομένων και να εφαρμόζεται πλέον η τήρηση του βιβλίου μεταχειρισμένων για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής αυτοκινήτων. Σχετικά με το θέμα της ακύρωσης του βιβλίου εισερχομένων αναφέρουμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των βιβλίων από τις διατάξεις του ΚΒΣ, αλλά γίνεται μόνο κατόπιν δήλωσης του επιχειρηματία (παρ. 3, Πολ.1078/1998).
 
17.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.