12 Μαρτίου 2009

Δυνατότητα περαίωσης μόνο στο ΦΠΑ

Επιχείρηση έχει ελεγχτεί με τακτικό έλεγχο από τα Π.Ε.Κ για τις χρήσεις 2002-2005. Της έχουν προσδιορίσει φόρο εισοδήματος από λογιστικές διαφορές και διαφορές ΦΠΑ από μετατόπιση ΦΠΑ για τις πιο πάνω χρήσεις. Για μεν το εισόδημα έχει συμβιβαστεί. Για το ΦΠΑ έχει κάνει προσφυγή.
Μπορεί να ενταχθεί στη περαίωση του ν.3697/08 μόνο για τον ΦΠΑ αφού δεν έχει εκδικαστεί ακόμα η υπόθεση της και έχει πάρει σχετική βεβαίωση από το πρωτοδικείο ότι εκκρεμεί, ή απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση είναι να υπάρχει και εισόδημα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τον ίδιο το Νόμο και όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1130/2008 για να περαιωθούν εκκρεμείς υποθέσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων όπως ο ΦΠΑ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάγεται στη ρύθμιση αντίστοιχα η υπόθεση φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 3 της εγκυκλίου). Περαιτέρω εφ’ όσον η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει διοικητικό συμβιβασμό στο εισόδημα, η υπόθεση φορολογίας εισοδήματος έχει οριστικοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση.
 
Έτσι δεν μπορεί να υπαχθεί στην περαίωση του Ν.3697/2008 η εκκρεμής υπόθεση του ΦΠΑ που έχετε.
 
12.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.